Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Padel is geen hype, het is here to stay

ARTIKEL
BELEID & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hein van Iersel, vrijdag 31 mei 2024
337 sec


Discussieforum padel: gaat padel tennis opvreten en krijgen we uiteindelijk racketclubs in plaats van tennisclubs?

Padel is onmetelijk populair. Met deze open deur start het discussieforum padel dat op 2 mei werd gehouden bij tennisclub T.P.V.U. in Udenhout in Noord-Brabant. Het onderwerp: hoe kunnen we de groei van padel in goede banen leiden en waar lopen clubs en de industrie tegenaan?


Een van de aanleidingen voor het forum is het bericht dat er in Zweden alweer banen failliet zouden gaan, ondanks het grote succes van padel. De onderliggende vraag is dan: is padel een hype of is het here to stay? Alle aanwezigen zijn het hier gauw over eens: padel is geen hype. Willem Majoor, directeur van PadelTotaal, verwacht dat er op termijn racketclubs zullen ontstaan die plaats bieden aan sporten als tennis, padel en natuurlijk de nieuwste loot aan de stam: pickleball. Gastheer Harold Hovens, voorzitter van T.P.V.U. in Udenhout, schetst hoe de verhouding tussen tennis en padel voor zijn club ligt: 'Wij hebben ongeveer 400 tennissers en 400 padelspelers. Onze tennisleden spelen gemiddeld 1,1 keer per week. Voor padel is dat twee keer zo veel. En dat terwijl we ongeveer het dubbele aantal tennisbanen hebben: vier padelbanen tegen zeven tennisbanen.' Hovens kan daarom niet anders dan concluderen: 'Padel eet tennis deels op.' Edward van der Meijden, directeur van zowel de Vereniging van Padelbaanbouwers (VPN) als de Vereniging van Tennisbaanbouwers (VTN), wil niet zo ver gaan, maar ziet onder zijn leden wel dat het aantal renovaties van oude tennisbanen begint af te vlakken. Er is dus iets gaande. Als tennisbanen worden uitgefaseerd, is het geen uitzondering meer dat ze worden omgebouwd tot padelbanen.

LEES OOK

Edward van der Meijden ziet het aantal renovaties van oude tennisbanen afvlakken. Uitgefaseerde banen worden vaak omgebouwd tot padelbanen

KNLTB

Frank Neering, programmamanager padel bij de KNLTB, is het er duidelijk niet mee eens dat padel een hype zou zijn of dat er gevaar zou zijn voor talrijke faillissementen van commerciële padelbanen in Nederland. Neering: 'De situatie in Zweden is totaal anders dan bij ons. In Zweden is de sport snel gegroeid, vooral via commerciële banen. Daar zit de angel van het probleem. In Zweden had je op een bepaald moment 380 banen per miljoen inwoners. En die groei was bewerkstelligd in een bizar korte tijd van ongeveer vier jaar. Volgens een rapport van Deloitte had Zweden meer banen per miljoen inwoners dan bijvoorbeeld Spanje, waar de sport een lange geschiedenis heeft. Dit Zuid-Europese land heeft "slechts" 325 banen per miljoen inwoners. Nederland zit nu op 140 banen per miljoen inwoners. Dat is het resultaat van een veel gelijkmatigere groei over een periode van tien jaar.' Als je nog wat dieper in de cijfers duikt, zo meldt Neering, dan zie je dat de sport, ondanks de faillissementen, bijvoorbeeld in de Zweedse stad Uppsala toch gegroeid is qua aantallen spelers en gespeelde wedstrijden.


Groeistuipen

Padel is dus snel gegroeid, maar dat gaat ook gepaard met groeistuipen. Piet van Melle, voorzitter van TV De Boskreek in het Zeeuws-Vlaamse Breskens, zegt dat zijn club op dit moment de beschikking heeft over twee padelbanen. Alle forumdeelnemers beamen dat dit erg weinig is. Met twee padelbanen kun je moeilijk uit de voeten en eigenlijk geen interne competities spelen. Verder is het voor de vereniging van Van Melle lastig om zich aan te sluiten bij de KNLTB-competitie. Van Melle: 'Clubs in Brabant of Zuid-Holland weigeren gewoon om naar ons toe te komen.' Leon van Leeuwen, accommodatiemanager bij de KNLTB, erkent en herkent het probleem, maar kan er niet al te veel aan doen. Het is in zijn visie simpelweg het gevolg van de groeifase waarin padel nu zit. Zijn KNLTB-collega Neering is het daarmee eens: 'In het midden van het land was een aantal jaar geleden precies hetzelfde gaande. Ik moest zelf ook vanuit Purmerend naar Kampen om een wedstrijd te spelen.'


Commercieel of vereniging

Padel is dus sterk gegroeid in Nederland, maar de sport is nog steeds veel kleiner dan bijvoorbeeld in Spanje. Op dit moment zijn er ongeveer 2500 padelbanen in Nederland, verdeeld over 500 tot 600 indoor- en outdoorlocaties. De verhouding tussen het aantal commerciële padelbanen en banen bij verenigingen vinden Van Leeuwen en Neering lastig in te schatten. Op dit moment zal dat ongeveer 45 commerciële tegenover 55 verenigingsbanen zijn, maar de verwachting is dat dit op korte termijn fiftyfifty wordt. Volgens Neering is dit een goede verhouding en een belangrijke voorwaarde voor het succes van de sport. Van Leeuwen: 'In mijn optiek is de Nederlandse verenigingsstructuur niet voor niets cultureel erfgoed. Daarbij gaat het niet alleen om de sport, maar ook om het samenbrengen van mensen.' Neering: 'De wal keert hier waarschijnlijk het schip. Als je twee of drie keer per week commercieel padel wilt spelen, lopen de kosten behoorlijk op. Uit ons Kantar-onderzoek blijkt dat prijs een belangrijke factor is voor padelspelers bij de keuze om al dan niet een lidmaatschap bij een vereniging aan te gaan. Ze gaan dus vanzelf rondkijken bij verenigingen om lid te worden.' Wel zijn er in het discussieforum wat zorgen over de gevolgen van de groei van de padelsport voor de verenigingscultuur. Zonder te willen generaliseren, kun je toch stellen dat de gemiddelde padelspeler een ander profiel heeft dan de gemiddelde tennisser. Padelspelers zullen zich in het algemeen wat meer als consumenten gedragen, terwijl tennissers zich van oudsher meer opstellen als verenigingsmensen, met de bijbehorende rechten, maar ook plichten. Gastheer Hovens zegt hetzelfde met andere woorden: 'Bij de algemene ledenvergaderingen zijn het toch vooral de tennissers die aanwezig zijn.' Majoor, ook weer generaliserend, maar misschien niet minder waar: 'Tennis wordt gespeeld door opa's, oma's en hun kleinkinderen en padel door jongvolwassenen.' Van Leeuwen: 'Dat zien wij als KNLTB ook. Veel padellers vallen in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar.'


Leon van Leeuwen: 'Tennis is nog steeds een grote en belangrijke sport in Nederland. Beide sporten kunnen prima naast elkaar bestaan'

Uitbreiding

Padel groeit, maar dat wil niet zeggen dat alle tennisclubs ook padelbanen aanleggen. Felice Bracco Gartner is communicatiemanager van tennis- en padelbaanbouwer Ton de Rooij Tennis. Zij ziet padel vooral als een kans voor tennisclubs, als een impuls om verder te groeien. Van Leeuwen: 'Het is goed nieuws als tennisclubs bewust beslissen om alleen tennis aan te bieden.' Verschillende deelnemers aan het forum vinden dat je een bepaalde massa nodig hebt om padel te kunnen aanbieden aan de leden van je club. Van Leeuwen is als bestuurslid van TC Capelle vooral betrokken bij technische en accommodatiezaken. Zijn club, met ongeveer 1100 leden, heeft de beschikking over slechts twee padelbanen. Neering ziet duidelijk de beperkingen daarvan. Dit is in veel praktijksituaties te weinig en de druk op die twee banen is te hoog. De club wil verder groeien op het gebied van padel, maar loopt tegen problemen met geluidsoverlast aan.


Geluid

Geluid is veruit het grootste probleem waarmee padel te maken heeft. Als we over geluid en geluidsoverlast beginnen, buitelen bijna alle forumdeelnemers over elkaar heen. Vooral de bestuurders van de tennisclubs zijn op zoek naar de allesomvattende oplossing tegen geluidsoverlast. Het probleem is alleen dat die oplossing niet bestaat. Majoor geeft als ervaren padelbaanbouwer een klein college over geluidsoverlast. Samengevat komt het erop neer dat er altijd maatwerk nodig is en dat je een akoestisch adviesbureau moet inschakelen. Majoor: 'Het complexe is dat er in de regelgeving wordt uitgegaan van het gemiddelde geluidsniveau, maar de buren rekenen je af op het piekniveau.' Van der Meijden zegt als directeur van de Vereniging Padelbaanbouwers: 'Mede daarom hebben wij met onder andere de KNLTB, NSG en VSG de "Handreiking Padel en Geluid" ontwikkeld. Het doel van de handreiking is om alle betrokkenen optimaal te informeren over de uitdaging met betrekking tot geluid bij de aanleg van nieuwe banen.' Majoor: 'In het algemeen geldt dat je het geluid zo dicht mogelijk bij de bron moet zien te stoppen. Dat kan door een geluidswal, maar de investeringen daarvoor zijn enorm. En het heeft als nadeel dat je padel afzondert binnen de club. Een alternatief is overkappen. Ook dat gaat gepaard met serieuze investeringen. Je moet algauw rekening houden met bedragen boven de ton, omdat je een hal nodig hebt met een hoogte van 8 tot 10 m.'


Pickleball

Als het gaat om geluidsoverlast, wordt nogal eens gedacht dat pickleball een goed alternatief zou zijn voor padel. Van Leeuwen daarover: 'Dat valt tegen. Wij hebben wat onderzoek laten doen en hoewel dat nog niet is afgerond, lijkt het erop dat bij pickleball ongeveer evenveel geluid wordt geproduceerd als bij tennis. Het heeft wel een meer richtingsafhankelijke uitstraling, wat voor de ruimtelijke indeling van belang kan zijn.'


Conclusie

Het is lastig om een allesomvattende conclusie te trekken uit een levendige discussie tussen twaalf mensen met totaal verschillende achtergronden. Er zijn wel een paar zaken als gemene deler aan te wijzen. Padel is uiterst belangrijk voor de continuïteit van de gemiddelde tennisvereniging, met als kanttekening dat het niet iets is wat je er even bij doet. Kiezen voor padel betekent dat je de leden ruim de gelegenheid moet geven om hun sport te beoefenen. Ruimte is in Nederland een beperkende factor. Bij groei is geluidsoverlast voor omwonenden waarschijnlijk het grootste probleem, dat bovendien lastig is aan te pakken, omdat er geen makkelijke oplossingen zijn. Er moet dus goed gekeken worden op welke locaties padelbanen het beste aangelegd kunnen worden.


Vragen, stellingen, aandachtspunten

• Padel is populair, maar in een land als Zweden gaan padelbanen alweer failliet.
• Geluid is een probleem. Zijn er manieren om dat te dempen of te verminderen? Hoe kun je daar als club mee omgaan?
• Hoe hou je als tennisclub een goede balans tussen padel en tennis?
• Ook verlichting kan overlast veroorzaken en is dus een aandachtspunt,
• Ook niet-tennisclubs (bijvoorbeeld hockey- en voetbalclubs) worden aangetrokken door het succes van padel. Zijn dat concurrenten voor tennisclubs?

Deelnemers padelforum

Het padelforum werd gehouden op 1 mei bij Tennis- en Padelvereniging Udenhout en werd bijgewoond door:
Harold Hovens, Tennis- en Padelvereniging Udenhout
Mark van Ginneken, gemeente Eindhoven, afdeling sport
Leon van Leeuwen, KNLTB
Frank Neering, KNLTB
Felice Bracco Gartner, Ton de Rooij Tennis/ Sport76 Group
Hans van Leeuwen, TC Capelle
Edward van der Meijden, Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland
Ron de Vlieger, Henitech
Piet van Melle, TV de Boskreek
Willem Majoor, Padel Totaal
Hein van Iersel, vakblad Fieldmanager

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER