Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

'Vooral gemeenten moeten zich bewuster worden van hun verantwoordelijkheid'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, vrijdag 28 april 2023
172 sec


BSNC lanceert stappenplan voor duurzaam ombouwen en renoveren van kunstgras

In deze rubriek belicht de redactie elke keer een onderwerp dat te maken heeft met kunstgras. Dit keer zoomen wij in op de vervanging van een kunstgrasmat. We kijken vooral naar de vraag waarmee je allemaal rekening moet houden als eigenaar, om uiteindelijk te kunnen kiezen voor hergebruik van de oude mat of verwerking door een recyclebedrijf.

Edward van der Geest (links), voorzitter van de BSNC, ontvangt de handreiking uit handen van Teun Wouters (rechts).
Edward van der Geest (links), voorzitter van de BSNC, ontvangt de handreiking uit handen van Teun Wouters (rechts).

De directe aanleiding voor deze onderwerpkeuze is de presentatie van de 'Handreiking renovatie en ombouw kunstgrassportvelden' van branchevereniging BSNC tijdens de onlangs gehouden Vakbeurs Sportaccommodaties. Teun Wouters, voorzitter van de werkgroep circulariteit van de BSNC, gaf daar een presentatie over dit document. Ook Bart van Pagée, directeur van KYBYS, gaf een toelichting op dit document, dat de opvolger is van de publicatie 'Hoe ruim je een kunstgrasveld op?' uit 2017. In die eerdere publicatie werd vooral ingegaan op de Arbowet. 'Er was toen nog amper besef van de milieukundige dilemma's die nu wel actueel zijn, zoals het tegengaan van de verspreiding van microplastics', zegt Wouters.

Duurzame manier

Dat is ook het belangrijkste inhoudelijke verschil. Met deze handreiking wil de BSNC eigenaren en aannemers ondersteunen bij de te nemen stappen bij renovatie of ombouw van een kunstgrasveld. De BSNC vindt het van belang dat de renovatie of ombouw op een verantwoorde en duurzame manier gebeurt. Wettelijke voorschriften zijn bepalend, maar de eigenaar kan wel eigen keuzes maken. De handreiking adviseert over bestaande wetgeving, manieren om tot een onderbouwde keuze te komen en onderzoeken die nodig zijn. Ook wordt vermeld dat het belangrijk is om de gemaakte keuzes vast te leggen in een bestek.


Draagkracht

De handreiking kwam tot stand na veel overleg met allerlei belanghebbenden, onder wie ook recyclebedrijven, meldt Wouters. 'Ik vond het als voorzitter van de werkgroep belangrijk dat er veel draagkracht was en dat is volgens mij goed gelukt, want ik merk weinig weerstand in de markt tegen het document.' Onder andere via presentaties bij gemeenten en op symposia wil de BSNC de handreiking verder onder de aandacht brengen. 'Het is belangrijk dat vooral gemeenten zich bewuster worden van de verantwoordelijkheid die ze hebben. Ze zijn vaak eigenaar van een veld en je kunt de verantwoordelijkheid voor een oud veld niet zomaar neerleggen bij een adviseur of aannemer. Je moet weten dat de mat niet in verkeerde handen belandt, dat er sprake is van verantwoord hergebruik en dat er geen milieuschade ontstaat.' Niet dat dit nu heel vaak gebeurt, want over het algemeen gaat het volgens Wouters goed in Nederland. 'Wij lopen hierin toch wel voorop in vergelijking met de rest van de wereld, net als met de technologische ontwikkelingen van kunstgras.'


'Uit ons document blijkt dat hergebruik de duurzaamste keuze is'

Met het nieuwe stappenplan van de BSNC kunnen veldeigenaren er zeker van zijn dat ze op de juiste manier een keuze maken voor duurzaam hergebruik of verwerking via recyclen. Volgens de wetgeving is kunstgras afval en is het afleveren bij een erkende verwerker de belangrijkste regel waaraan men zich moet houden. 'Uit ons document blijkt dat hergebruik de duurzaamste keuze is', zegt Wouters. 'Je kunt het vergelijken met een oude auto. Het is beter als iemand er nog een tijdje mee doorrijdt dan dat hij gesloopt wordt. Dat kost veel meer energie.' De BSNC adviseert wel om alleen matten die niet ouder zijn dan ongeveer zes jaar opnieuw te gebruiken. Alleen dan is de kwaliteit meestal nog voldoende.
In Nederland is volgens Wouters maar één partij, CarpetBeater, die oude matten geschikt maakt voor hergebruik als sportveld. Vorig jaar is op die manier ongeveer 500.000 vierkante meter kunstgras hergebruikt. Dit betekent dat de resterende tachtig procent oude kunstgrasmatten naar een van de twee recyclebedrijven gaat om daar tot nieuwe grondstoffen verwerkt te worden.


Beoordelingsrichtlijn

Nu vindt hergebruik van kunstgras vaak nog plaats op basis van vertrouwen en afspraken, maar de branchevereniging ziet ook dit graag anders in de toekomst. In de handreiking wordt daarom de aanbeveling gedaan om een beoordelingsrichtlijn (BRL) op te stellen, zodat ook voor dit proces een boekhouding wordt opgetuigd en iedereen er zeker van is dat het netjes en volgens de regels gebeurt.


Intensief traject

Wouters: 'Het was een intensief traject, waarin iedereen met zijn achterban overlegd heeft om zoveel mogelijk draagvlak te genereren.' Met de totstandkoming van deze handreiking is zeker nog niet alles afgedekt. De werkgroepvoorzitter kan de volgende vergadering alweer gaan plannen om de hierboven genoemde aanbeveling uiteindelijk concreet te maken. Ook moet er een onderzoeksprotocol opgesteld worden om te bepalen of een mat duurzaam hergebruikt kan worden. Tot slot wil de branchevereniging een levenscyclusanalyse opstellen waarmee duidelijk wordt hoe duurzaam elke verwerkoptie is voor een versleten kunstgrasmat. Hij heeft er veel vertrouwen in dat ook dit gaat lukken.


'Help, ik heb een kunstgrasveld'

Ook dit jaar publiceert vakblad Fieldmanager de rubriek 'Help, ik heb een kunstgrasveld'. In deze rubriek worden zaken behandeld die zich voordoen bij de aanleg, oplevering en het gebruik van kunstgrasvelden. De titel van deze rubriek verwijst naar de naam van het congres dat dit vakblad jaarlijks organiseerde, zoals trouwe lezers zich ongetwijfeld zullen herinneren.
In de eerste aflevering van dit jaar is de vraag behandeld wat je het beste kunt doen als er sneeuw op je kunstgrasmat ligt.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Marcel Bouwmeester
Tuesday 2 May 2023
Typisch weer de BSNC en een in mijn ogen rare commerciële draai van de voorzitter van deze werkgroep:

Zin uit bovenstaande artikel:
'Uit ons document blijkt dat hergebruik de duurzaamste keuze is', zegt Wouters.

Mijn reactie:
Ja, Ik heb ook zitting genomen in deze werkgroep en ja de discussie was heftig, maar deze conclusie is grote onzin. Dit blijkt helemaal NIET uit het document. Dit antwoord heeft alles te maken met belangen.

Zie ook dit artikel:

Een kunstgras sportveld moet je niet hergebruiken op camping of in tuin

https://www.fieldmanager.nl/article/39870/een-kunstgrassportveld-moet-je-niet-hergebruiken-op-camping-of-in-tuin#:~:text=Omdat%20kunstgras%20volgens%20de%20Wet,van%20dit%20(afval)%20product.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER