Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Beeldprestatiecontract levert efficiënt beheer op

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Jeroen Poldermans, donderdag 12 januari 2023
222 sec


Materieel, personeel en budget worden effectiever benut

In 2019 sloot de gemeente Westland met groenaannemer AH Vrij Groen, Grond en Infra een prestatiecontract af voor het onderhoud van hun sportvelden. Dit contract hield in dat deze groenaannemer verantwoordelijk werd voor het beheer van de velden, het groen rondom de velden en de bijbehorende infra. Samenwerking, transparantie en elkaar volledig vertrouwen blijken de sleutelbegrippen in dit succesverhaal.


Bij een beeldprestatiecontract is de groenaannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, het groen rondom de velden en de infra behorende bij het sportcomplex. De velden moeten voldoen aan een vooraf gestelde prestatie en het groen en de infra aan een bepaald beeld. De werkzaamheden vinden plaats op basis van beeldschouw en calamiteitenmelding. De groenaannemer mag zelf invulling geven aan de werkwijze.

Jan Vrij

Sneller schakelen

'We gaan met de gemeente Westland het vierde contractjaar in. In het begin was het even aftasten, maar inmiddels is iedereen gewend aan de nieuwe werkwijze. Voorheen werkten we op basis van een RAW-frequentiebestek. Dan kwamen we bijvoorbeeld langs op contractueel afgesproken momenten om bladeren te vegen, terwijl er soms nauwelijks bladeren lagen. Nu gaan we bladeren vegen als het nodig is,' legt Jan Vrij (directeur AH Vrij Groen, Grond en Infra) uit. Deze werkwijze levert een minimale belasting op voor het veld en een veel efficiënter gebruik van personeel en materieel. Stel dat we zien dat een bepaald veld extra aandacht nodig heeft, dan pakken we dat meteen op. In het RAW-frequentiecontract moesten we daarvoor eerst overleggen met de externe partij. We kunnen nu veel sneller schakelen.'


'Dan kwamen we bijvoorbeeld langs op contractueel afgesproken momenten om bladeren te vegen, terwijl er soms nauwelijks bladeren lagen'

Efficiënter werken

Het werkterrein binnen de gemeente Westland bedraagt negen sportparken die tezamen 42 natuurgrasvelden en 17 kunstgrasvelden bevatten. Naast de velden onderhoudt AH Vrij Groen, Grond en Infra de sportparken ook het groen en de infra om de velden heen. 'Omdat we een prestatiecontract hebben voor alle velden, bepalen we zelf om onderhoud op bepaalde velden intensiever te doen dan op andere velden. Je hebt velden waar bijvoorbeeld meer onkruid staat, terwijl we andere velden prima twee of drie weken kunnen overslaan. Dat maakt het voor ons makkelijker om personeel en machines in te plannen en is veel efficiënter,' verduidelijkt Vrij.


Spijkerzaaier
Vertidrain

Voordelen voor de gemeente

Gemeenten krijgen de komende jaren met belangrijke onderhoudsopgaven te maken, zoals de Green Deal, de maatregelen ten aanzien van de klimaatverandering en de kaderregeling Water. Als gemeente kun je dan een adviesbureau inhuren voor de kennis en zelf de risico's dragen, of het werk integraal bij een aannemer neerleggen waarmee ook het financiële risico overgaat naar de aannemer, waarvoor Westland gekozen heeft. De gemeente Westland heeft in deze constructie één partij als aannemer en aanspreekpunt, die een grote mate van zelfstandigheid heeft. Hierdoor draagt de gemeente de regie grotendeels over aan de kennis en het vakmanschap van AH Vrij Groen, Grond en Infra. Voorheen waren er meerdere ambtenaren namens de gemeente betrokken bij het beheer van de sportparken, nu zijn dat er twee: een toezichthouder en een directievoerder. De beslissingen over het onderhoud neemt de aannemer, maar er vindt wel controle plaats door een externe adviseur.


Onafhankelijk toetsingsbureau

AH Vrij Groen, Grond en Infra heeft de vrijheid in de regie, maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van een slager die zijn eigen vlees keurt. Een extern adviesbureau controleert de naleving van het prestatiecontract en daarnaast houdt de aannemer met de toezichthouder maandelijks een controle. 'De eerste twee jaar keurden we alle sportvelden. Toen heeft de gemeente uit budgettaire overwegingen besloten het aantal keuringen terug te schroeven. Wij controleren nu de parken en de infra en de externe partij keurt het sportoppervlak. Dat externe adviesbureau komt at random, maar zij hebben dezelfde meetlat die wij intern gebruiken. De eerste twee jaar bleek er geen verschil tussen de keuringsrapporten te zijn. Dat moet ook wel, anders hebben we wat uit te leggen,' verheldert Vrij.


Budgettering

Het prestatiecontract houdt op budgettair niveau in dat de aannemer het financiële risico draagt. Het budget stelt de gemeente beschikbaar in de vorm van abonnementsgeld. AH Vrij Groen, Grond en Infra bepaalt zelf waar het budget op ingezet wordt. 'Wij draaien zelf aan de knoppen als het gaat om de besteding van de euro's. De gemeente krijgt elke maand dezelfde factuur en het financiële risico van de werkzaamheden binnen het contract ligt bij de aannemer.


'Het prestatiecontract houdt op budgettair niveau in dat de aannemer het financiële risico draagt'

Feedback

Sinds september 2019 is er een online platform waartoe clubs, gemeente en aannemer toegang hebben. Het voordeel hiervan voor een club is dat ze calamiteiten kunnen melden die snel opgelost worden. De projectleider kijkt dagelijks naar de berichten en kan snel reageren op de melding. Het systeem fungeert als briefing over de status van het onderhoud of reparatie op of rondom de sportvelden. Feedback vindt ook plaats op informatieavonden die worden georganiseerd door de gemeente en AH Vrij Groen, Grond en Infra en waar sportverenigingen welkom zijn. 'De laatste twee jaar luidde het thema: onkruidbeheersing. In de coronatijd hebben we achterstand opgelopen met het onkruidbeheer, want als je geen gebruikers hebt, gaat het onkruid welig tieren. Nu we weer aan het sporten zijn, is de onkruiddruk weer afgenomen. Tijdens de laatste informatieavond hebben we een nieuwe onkruidbestrijder laten zien. Daarnaast zijn we ook een pilot gestart met elektrisch maaien. Dat werkt enorm goed,' vervolgt Vrij.


Verti-Drain holle pennen
Wiedegvegen

Conclusie prestatiecontract

Na vier jaar mogen we vaststellen dat het prestatiecontract voor alle betrokken partijen een succes is gebleken. Toch is er nauwelijks een follow-up bij andere gemeenten. Vrij verklaart dit als volgt: 'Een nadeel binnen de besluitvorming rondom een prestatiecontract is dat een gemeente bijna altijd een extern adviesbureau inhuurt voor een aanbesteding en veel adviseurs zien een prestatiecontract als dit niet zitten, want dat scheelt hun inkomsten. In Westland zitten heel veel ondernemers die zo'n besluit wel durven te nemen. De essentie is dat een prestatiecontract valt of staat bij goed onderling vertrouwen en samenwerking; dat is wel gebleken.'


'Een prestatiecontract valt of staat bij goed onderling vertrouwen en samenwerking'

Familiebedrijf met oog voor de klant

De oorsprong van het bedrijf ligt in de landbouw. Dat was in de jaren vijftig. Begin jaren tachtig kwam de doorgroei naar het groenonderhoud. In de laatste twintig jaar kwam de infratak erbij. Groen, grond en infra; dat zijn de drie terreinen waarop AH Vrij Groen, Grond en Infra zich in ruim zestig jaar heeft ontwikkeld tot een betrouwbare partner van onder meer gemeenten, provincies, ingenieursbureaus en aannemers. De groenaannemer uit Wateringen is specialist in de aanleg en het onderhoud van sportvelden, zowel natuur- als kunstgrasvelden. De hybride velden van ADO Den Haag en Sparta zijn aangelegd en worden onderhouden door AH Vrij Groen, Grond en Infra.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER