Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

LTC Naaldwijk laat park toekomstbestendig maken

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Guy Oldenkotte, woensdag 7 november 2018
454 sec


Gehele complex gaat volledig op de schop

Tennis is booming in het Westland, dus is het de clubs in de omgeving er veel aan gelegen om de leden zo goed mogelijke faciliteiten te bieden. LTC Naaldwijk pakt het radicaal aan. De komende maanden zal het tennispark een rigoureuze verbouwing ondergaan.


De regio ten westen van Rotterdam en ten zuiden van Den Haag lijkt één van de weinige regio’s waaraan de kentering in de tennissport de laatste jaren voorbij is gegaan. De regio heeft verschillende verenigingen, die het stuk voor stuk redelijk tot voorspoedig vergaat. Ook LTC Naaldwijk heeft niets te klagen. Sinds een nieuw bestuur in februari 2011 een nieuwe visie ontvouwde, heeft de vereniging jaarlijks een groei doorgemaakt. Dit jaar werd een kantelpunt bereikt. Investeringen werden noodzakelijk om de vereniging toekomstbestendig te maken.

‘De vereniging heeft momenteel zo’n 1200 leden, waaronder 200 jeugdleden en zo’n 150 dagpasleden. Ons doel is om zowel de jeugd als de senioren en dagpasleden te faciliteren. Wij willen een gezellige vereniging zijn voor zowel recreatieve als prestatieve spelers, waarbij het belangrijk is dat we beide groepen de juiste faciliteiten bieden’, zegt voorzitter Henk Salome. ‘Recreatieve spelers willen vooral het hele jaar door kunnen spelen. Prestatieve spelers vragen juist om een gravelbaan, zodat ze aan competities kunnen deelnemen. Momenteel bieden we de balans van vier gravelbanen en een aantal smashcourtbanen.’

Eén van de eerste beslissingen die het nieuwe bestuur al in 2011 nam, was om vier smashcourtbanen in de tennishal op het park te realiseren. ‘We zagen dat spelers in de winter naar binnenbanen elders trokken om toch te kunnen blijven spelen. Als vereniging vonden wij het echter belangrijk dat juist de jeugd het hele jaar door op ons park zou blijven. Met de aanleg van de vier smashcourtbanen en de verbouwing van de kantine hebben we dat destijds mogelijk gemaakt.’ Behalve de aanleg van de banen heeft de vereniging ook een duidelijk beleid opgesteld waarin de jeugd centraal staat. ‘Wij zijn echt gaan investeren in de jeugd. Hun contributiedeel en alle inkomsten uit de sponsoring worden aangewend om de jeugd verder te ontwikkelen’, aldus Salome.

‘In de winter trokken spelers naar binnenbanen elders om toch te kunnen blijven spelen’

Volledig faciliteren

LTC Naaldwijk nam ook nog een ander rigoureus besluit. ‘Besloten werd om voortaan een professionele ploeg aan te stellen die de bar moest beheren en het park onderhouden.’ Voor veel leden bleek het draaien van een vrijwillige bardienst een struikelblok te zijn. ‘Mensen kwamen niet opdagen voor hun bardienst of konden niet tappen’, aldus Salome. ‘Men wilde liever 25 euro per seizoen extra betalen om zo overal vanaf te zijn door vast personeel aan te stellen.’ Om de behoefte aan ‘gezelligheid’ op de vereniging waar te kunnen maken, besloot de vereniging die stap te wagen. ‘We zijn een samenwerking aangegaan met personeel dat nu verantwoordelijk is voor het draaien van de bar.’ Eén van de meest zichtbare veranderingen is de menukaart die tegenwoordig overal in het paviljoen op de tafels staat. Die kan de concurrentie met menig restaurant aan.De keuze om het barbeheer uit te besteden, had een positief bijeffect. ‘Het gevolg van dat besluit was dat nieuwe jeugd en senioren zich bij ons kwamen aanmelden nu ze niet verplicht zijn te helpen om de club draaiende te houden.’ Ook datgene dat de club de jeugd biedt, bleef niet onopgemerkt. ‘We doen veel voor hen. Zo nemen we ze mee naar het ABN-Amro-toernooi in Rotterdam, organiseren we slaapfeesten en betrekken we ze bij Eredivisie-evenementen.’

De grote verbouwing

De aanwas van nieuwe leden deed de vereniging begin dit jaar besluiten om de club toekomstbestendig te maken. Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 maart dit jaar kregen de aanwezigen plannen voorgelegd om de accommodatie uit te breiden en te verbouwen (zie kaders). Het aantal banen zal worden uitgebreid en er worden drie padelbanen aan de accommodatie toegevoegd. Ook de kantine en kleedkamers zullen worden aangepakt. ‘We hebben ervoor gekozen om de verbouwing in één keer groots aan te pakken in plaats van op te delen in meerdere fases. Een grote meerderheid stemde in met uitbreiding van het park. Daar zijn we trots op.’ Salome is echter nog trotser op de wijze waarop de verbouwing zal worden gefinancierd. ‘We hebben voor een gedeelte een beroep op de leden gedaan. Er werd hen gevraagd deel te nemen aan een crowdfundingsactie om twee leningen te kunnen financieren.’ De eerste lening van 300.000 euro tegen 3% rente moet in vijf gelijke termijnen worden terugbetaald. De tweede lening van 150.000 euro tegen 4% rente heeft een looptijd van acht jaar. ‘Binnen 14 dagen was de inschrijving voor die actie helemaal vol. Dat geeft weer eens aan hoeveel vertrouwen de leden hebben in het bestuur.’


LTC Park (bestaand) De vereniging heeft besloten om het park in één keer toekomstbestendig te maken.
Voor de overige 650.000 euro die nodig is om de verbouwing te bekostigen, kon de vereniging terugvallen op sponsors en eigen middelen. Dat de vereniging de sponsors erg dankbaar is voor de uitgesproken steun, ligt voor de hand. Maar LTC Naaldwijk geeft de sponsors daar ook iets voor terug. ‘Behalve dat hun naam groot afgedrukt staat op het doek dat achter de baan hangt, kiezen wij ervoor om de baan ook naar hen te vernoemen. Hier speel je niet op baan 1 of baan 2, maar bijvoorbeeld op de Westland Partners-baan of de Van Dijk Flora-baan.’ Voor sommige investeringen kon de vereniging ook op een bijdrage van de overheid rekenen. ‘Voor het eerst hebben we ook 25% subsidie ontvangen’, zo merkt de voorzitter op.

Stap voorwaarts

Als alles meezit, is de hele verbouwing in april 2019 klaar. Vanaf dan is het aan de (jeugd)leden om de investeringen in de accommodatie om te zetten in klinkende munt voor het eigen spel. ‘Ons doel is om jeugdspelers op de jeugdrankinglijst te krijgen.’ Om die reden zal gravel als ondergrond behouden blijven. ‘Zo kunnen we blijven deelnemen aan de competitie en komen we ook tegemoet aan de wensen van topspelers zoals Robin Haase en de zusjes Rus, die hier spelen.’ Wel heeft LTC Naaldwijk gekozen voor gravel onder afschot. ‘Dat is een baansoort die ook bespeelbaar blijft wanneer het weer wat minder is.’ Salome’s uitleg geeft maar eens aan hoe bewust gekozen is om de exploitatie van de accommodatie maximaal te maken. ‘Een lid merkte ooit op: “Jij denkt dat dit een bedrijf is.” Maar ik moet zeggen: als je 1200 leden hebt, dan heb je 1200 klanten. En de vereniging draait bijna 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dan kun je oprecht zeggen dat dit een bedrijf is.’ Om verzekerd te blijven van klandizie zal LTC Naaldwijk echter ook volgend jaar de jeugd blijven benaderen die nog geen lid is. ‘In het voorjaar gaan we scholen in de omgeving bezoeken om de jongeren warm te maken om hier lid te worden.’ De 185 euro contributie per jaar voor volwassenen en 100 euro voor jeugdleden zou daarbij geen probleem moeten zijn. ‘Dat is goedkoper dan een abonnement op iets als Fit Forever’, aldus Salome.


Het ontwerp

Het ontwerp van de uitbreiding van het tennispaviljoen is van Abacus Architecten uit Delft, waarvan verenigingslid Cees van Reeven mede-eigenaar is. ‘Ik raakte er in 2016 bij betrokken, toen door voorzitter Salome aan de leden en aan mij persoonlijk werd gevraagd mee te denken over de uitbreiding van het clubhuis en het park. Ik werk voornamelijk in 3D en bij het ontwerpen van de uitbreiding van het paviljoen heb ik ook het park grotendeels gevisualiseerd. Dat kwam goed van pas toen er gesproken werd over de positie van de nieuwe velden en de parkeerplaats. Met 3D-visualisaties hebben de meeste mensen een beter inzicht in het eindresultaat.’

Het oorspronkelijke ontwerp is enigszins aangepast vanwege de kostprijs, die vooral de afgelopen twee jaar flink toenam. De uitbreiding wordt geheel opgetrokken met de donkere plintsteen van het bestaande gebouw. In de uitbreiding komt een nieuwe grotere toiletgroep voor dames, een kamer voor fysio, een bestuurskamer, een commissiekamer en een grote opslag voor de keuken. Wat betreft materiaal en duurzaamheid is aansluiting gezocht bij het bestaande gebouw; qua energiezuinigheid zal de uitbreiding afgestemd zijn op de hedendaagse eisen.


De begeleiding

LTC Naaldwijk zet de druk er vol op. Niet alleen wil de vereniging vanaf 1 april 2019 over de nieuwe banen kunnen beschikken, ook moeten de leden kunnen blijven doortennissen terwijl de werkzaamheden aan de gang zijn. Om dat hele proces in goede banen te leiden, heeft de vereniging adviesbureau B.A.S. (Begeleiding en Advies Sportterreinen) gevraagd om de voorbereiding en coördinatie van de uitvoering te verzorgen. 'Wij hebben de werkzaamheden geïnventariseerd en de herinrichting van het complex geheel voorbereid. Aan de hand van een goed programma van eisen zijn de verschillende onderdelen aanbesteed', zo verklaart projectleider Peter Prins namens B.A.S. 'Begin september hebben we alle betrokken partijen om de tafel gehad voor een bouwvergadering. Daarin is besproken wie welke werkzaamheden wanneer gaat uitvoeren.' Omdat vier van de banen ongemoeid kunnen worden gelaten, kunnen de leden van deze banen gebruik blijven maken. 'Dat betekent wel dat we de routing voor het werkverkeer daaraan moeten aanpassen, zodat iedereen ongestoord zijn gang kan blijven gaan en een optimale veiligheid wordt gegarandeerd.' Prins ziet vooral de planning van de werkzaamheden en mogelijk winterse omstandigheden als grootste uitdaging. Gedurende het gehele project zal B.A.S. met alle partijen contact houden om de kwaliteit te waarborgen en te zorgen voor tijdige oplevering.

De banen

Antea Sport is de uitverkoren partij die de tennisbanen mag bouwen. Het plan is om vier gravelbanen te renoveren en twee gravelbanen onder afschot en twee Tennispro Vision-banen aan te leggen. 'Ons streven is om alles tot aan de sporttechnische laag nog voor december klaar te hebben, waarna we de banen vanaf februari kunnen gaan afbouwen', zegt Floor Groeneveldt van Antea Sport. 'Het gaat hier om een ombouw van een bestaand park. Daarom zullen we de lava en het zand zoveel mogelijk hergebruiken.' De vier gravelbanen worden onder afschot gebouwd. 'De opstelling zal twee keer twee banen zijn met daartussen een voetpad.' De roodzand-kunstgrasbanen krijgen een Tennispro Vision-afwerking. 'Veel mensen noemen dit smashcourt, omdat het eigenlijk dezelfde baansoort is. De eerste smashcourt-banen werden destijds gemaakt met een mat van Edel Grass, dat nu onderdeel is van Antea Sport. Sinds de overname gebruiken we de naam Tennispro Vision.'

LTC Park (new) Naast de renovatie en aanleg van nieuwe gravelbanen en Tennispro Vision-banen kunnen de leden straks ook padel spelen.
‘Als je 1200 leden hebt, heb je 1200 klanten. En de vereniging draait bijna 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dan kun je oprecht zeggen dat dit een bedrijf is’

Behalve nieuwe en gerenoveerde tennisbanen krijgt LTC Naaldwijk straks ook de beschikking over twee padelbanen. ‘Die worden in blauw met groen uitgevoerd, zodat ze opvallen naast alle rode tennisbanen’, aldus Abe Straatsma van Padel Service Nederland. ‘De banen worden aangelegd op een onderbouw van Kropor-drainbeton. Deze is waterdoorlatend en vlak. Een vlak oppervlak is erg belangrijk om de sport goed te kunnen spelen.’ Bijzonder in Naaldwijk is dat de kooi is opgetrokken uit frames met in de hoeken glasplaten van drie meter hoog. ‘Dat wijkt af van de standaard, maar geeft speltechnisch gezien meer dimensies aan het spel.’

Behalve dat Padel Service Nederland de padelbanen aanlegt, zullen ze ook de verantwoordelijkheid op zich nemen om de sport te promoten. 'In overleg met de vereniging bepalen we welke doelgroepen we gaan enthousiasmeren en zullen we gratis clinics aanbieden voor leden en niet-leden. Je ziet bijvoorbeeld dat de groep spelers van 50 jaar en ouder, in tegenstelling tot jongere spelers, vaak wat terughoudender is om padel te gaan spelen. Ons doel is om de sport breed uit te dragen op de vereniging en zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de kracht van padel. Op veel verenigingen zien we dan dat padel na een goede start direct onderdeel van het park wordt en er geen drempel meer is om naast tennis ook padel te spelen.'

De verlichting

Inhakend op het beleid van de overheid om sportverenigingen energiezuinig te maken, heeft LTC Naaldwijk gekozen voor ledverlichting voor alle banen. Oostendorp Nederland mag die verlichting straks plaatsen. 'Wij gaan daar ledarmaturen van Philips ophangen en daarvoor zullen we gebruikmaken van de bestaande masten', zegt Jan Willem de Boer. 'Een aantal masten zal verplaatst moeten worden en vanwege de uitbreiding van het aantal banen zullen er ook een paar nieuwe masten geplaatst moeten worden.' De directe omgeving van LTC Naaldwijk is momenteel nog volop in aanbouw. Toch heeft Oostendorp Nederland nu al rekening gehouden met de mogelijke impact van de verlichting op toekomstige bebouwing in de directe omgeving. 'In onze lichthinderberekeningen kunnen we al hypothetische situaties ingeven om toekomstige situaties te voorspellen.' Inmiddels is duidelijk dat de verlichting op twee banen mogelijk tot overlast kan leiden. 'Die banen zullen in de avonduren dus wat minder vaak worden gebruikt.' Alle banen worden straks volgens klasse II verlicht. De 300 Lux en 0,7 gelijkmatigheid die dit moet geven, kan echter vanuit de kantine worden gedimd. 'Perfect Play, het flexibele bedieningssysteem van Philips, is eenvoudig bedienbaar en maakt het mogelijk om de verlichtingskwaliteit onmiddellijk aan te passen, bijvoorbeeld om energie te besparen.'

‘De kooi is opgetrokken uit frames met in de hoeken glasplaten van drie meter hoog. Dat wijkt af van de standaard, maar geeft speltechnisch meer dimensies aan het spel.’

Dennis Philippi
Om de vier gravel-onder-afschotbanen in optimale conditie te houden, is Van Oosten Beregening gevraagd de beregeningsinstallatie te vervangen. 'Allereerst moeten wij daarvoor de huidige pomp verplaatsen. Deze staat nu nog op een plek waar de uitbreiding van de kantine is gepland', zo maakt Dennis Philippi duidelijk. 'Daarna gaan we de huidige beregeningsinstallatie vervangen en een nieuwe pomp en hoofdleiding plaatsen. Ook komt er een nieuwe stuurkabel.' De nieuwe componenten zijn nodig vanwege de verschuiving van de gravelbanen. 'De nieuwe pomp wordt frequentiegestuurd. We gaan gebruikmaken van zogenaamde 180 graden-sproeiers, die ter hoogte van het net zullen worden geplaatst.'

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER