Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Alles is duurder geworden, dus ook jouw sportveld!

ADVERTORIAL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Martijn van Gulick, zondag 24 december 2023
164 sec


Een MIOP biedt gemeenten een overzicht van de huidige en toekomstige kosten van sportaccommodaties

Het is een trend die we overal zien: de kosten stijgen. Ook het onderhoud van sportvelden. We zien dat gemeenten op zoek zijn naar instrumenten om onaangename verrassingen te voorkomen. Een gericht Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) is zo'n instrument. Een MIOP biedt gemeenten een overzicht van de huidige en toekomstige kosten van sportaccommodaties. Hiermee worden onverwachte kosten tot een minimum gereduceerd en is inzichtelijk op welke momenten welke middelen nodig zijn. Dit helpt om te komen tot zorgvuldige en tijdige besluitvorming in de raad.

<Figuur 1>Master1305 op Freepik
Master1305 op Freepik

Een MIOP?

Een MIOP geeft inzicht in gedetailleerde jaarlijkse onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten voor sportaccommodaties. Het zorgt ervoor dat er efficiënt en effectief op kosten gestuurd kan worden. In een MIOP worden naast onderhoudskosten ook investeringskosten meegenomen voor (deel-)product vervangingen. Denk daarbij aan het vervangen van de toplaag van een kunstgrasveld. De investeringen worden bepaald op basis van de resterende levensduur van het specifieke product. We onderscheiden drie soorten categorieën: sportvelden, veldinrichting en terreininrichting. Dus variërend van complete velden tot toplagen, doeltjes, ballenvangers, paden, parkeerplaatsen of gebouwen en zelfs groenvoorzieningen. De kosten voor deze elementen worden transparant in een MIOP gepresenteerd voor verschillende jaarsnedes met een bondig advies over de prioritering en verantwoorde spreiding van kosten


Hoe voert KYBYS een MIOP uit?

KYBYS start elke MIOP met een grondige inventarisatie om de huidige kwaliteit van de verschillende onderdelen binnen deze categorieën te beoordelen. Dit doen we door de beschikbare documenten te analyseren, maar we voeren ook een uitgebreide inspectie op de sportaccommodatie uit. Op basis van deze kwaliteitsbeoordeling stellen we de resterende levensduur vast, waardoor duidelijk wordt wat wanneer vervangen moet worden. Een onveilig hekwerk krijgt bijvoorbeeld prioriteit boven een scheefstaande afvalbak naast het veld.
Na de inventarisatie stelt KYBYS een rapportage op met de kwaliteit, resterende levensduur, aandachtspunten en aanbevelingen per categorie. Vervolgens besluiten we in overleg met de gemeente welke werkzaamheden worden opgenomen in zogenaamde werkpakketten. Werkpakketten bevatten alle benodigde activiteiten per onderdeel, inclusief met de frequentie waarmee deze uitgevoerd moeten worden. Dit resulteert in een maatwerkplan dat aansluit op de specifieke situatie. In de rapportage wordt een schema opgenomen waarin de onderhouds- en investeringskosten worden weergegeven. Zo ontstaat een overzichtelijke weergave van de kosten per jaar.


KYBYS start elke MIOP met een grondige inventarisatie

Welke voordelen heeft een MIOP?

Het overzicht biedt niet alleen inzicht in actuele kosten, maar maakt ook slimme combinaties van investeringen en vervangingen mogelijk. Bijvoorbeeld, als blijkt dat de veldinrichting en de veldverlichting nog een jaar mee kunnen, terwijl de toplaag van een kunstgrasveld eigenlijk vervangen moet worden, is het interessant om te kijken met welke extra inspanningen de levensduur van het veld opgerekt kan worden. Op die manier kunnen vervangingen gelijktijdig plaatsvinden, wat kosten bespaart. Hiermee draagt een MIOP bij aan duurzaamheid in de vorm van het behoud en een geoptimaliseerde benutting van sportfaciliteiten en een minimalisering van kosten.


Waarom moet een MIOP actueel zijn?

Het is evident dat het updaten van een MIOP een signalerende functie heeft als het gaat om onverwacht hoge prijsstijgingen. Naast prijsstijgingen zijn er andere redenen om een MIOP up-to-date te houden. Sportverenigingen kunnen gegroeid zijn, wat resulteert in een verhoogde capaciteitsbehoefte. Dit leidt mogelijk tot de wens voor een extra veld of het ombouwen van een natuurgrasveld naar een hybride- of kunstgrasveld.
Naast een goede sturing op kosten, zorgt een actueel MIOP ervoor dat de kwaliteit van de sportvelden wordt gemonitord. Als de kwaliteit van een veld in de praktijk achterblijft bij de verwachtingen op basis van de levensduur zoals opgenomen in het oude MIOP, bestaat er vaak nog een mogelijkheid om het onderhoud te intensiveren of aan te passen, dusdanig dat de beoogde levensduur alsnog behaald wordt.
Een actueel MIOP voorziet in wijzigingen in wet- en regelgeving en houdt rekening met recente inzichten en richtlijnen vanuit de sportbonden. Voorbeelden daarvan zijn een vroegtijdige signalering van vervuiling door rubberkorrels in de bermen en wetgeving die het vanaf 2031 niet langer toestaat om polymerische infill toe te passen. In die zin draagt een MIOP bij aan de doelstellingen van een gemeente om een gezond buitensportareaal aan te kunnen bieden aan haar inwoners.


Waarom KYBYS?

Naast een goede sturing op kosten, zorgt een actueel MIOP ervoor dat de kwaliteit van de sportvelden wordt gemonitord

Het opstellen van een MIOP vereist niet alleen expertise in onderhouds- en investeringskosten voor buitensportvelden, maar ook kennis van wet- en regelgeving in deze sector. KYBYS heeft deze expertise in eigen huis, kent de impact van ontwikkelingen op zowel het veld als bij de gemeente, en adviseert over diverse soorten sportvelden en bijbehorende voorzieningen. Daarbij combineren we beleid met techniek. Met uitgebreide ervaring in het maken van slimme combinaties op basis van MIOP-gegevens, zorgt KYBYS voor een efficiënt toekomstbeeld van sportaccommodaties voor gemeenten. Dus heeft u behoefte aan een actueel inzicht in de kosten van uw sportpark, neem dan vooral contact op. We helpen u graag om toekomstbestendige keuzes te maken, op basis van goed onderbouwde prognoses die aansluiten bij uw sportbeleid-en ambities.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER