Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

'Elke baan van Tennis Totaal en Padel Totaal heeft ons handschrift'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Emiel te Walvaart, woensdag 13 april 2022
373 sec


Pickleball komt eraan - razend populair in Amerika

Het bedrijf begon ooit als Kroesen Sports, maar de naam van de gespecialiseerde onderneming veranderde in de loop der tijd in Tennis Totaal. Zo'n zes jaar geleden kwam daar zusterbedrijf Padel Totaal bij. Binnenkort wordt er nog een poot aan toegevoegd: Pickleball Totaal, gericht op de nieuwe, in Amerika razend populaire racketsport. Pickleball, een variant van padel zonder kooi, zal in no time naar Nederland overwaaien. Net als bij tennis en padel vormt de succesvolle Kropor-Sportsurface bij pickleball de ondergrond. Willem Majoor, mede-eigenaar van Tennis Totaal en Padel Totaal, duidt de trends en ontwikkelingen binnen het familiebedrijf en in de aanleg van de verschillende racketsportbanen.

Nieuwe pickleballbaan in Harlingen
Nieuwe pickleballbaan in Harlingen

Het sociale aspect loopt als een rode draad door het bedrijf van Willem Majoor. 'Onze doelstelling is altijd geweest om te helpen verenigingen levendig te houden. Een bruisend verenigingsleven staat voorop. Vandaar dat we in 2015 inspeelden op de opkomst van padel met de aanleg van padelbanen. Ook schonken we veel aandacht aan baantjes voor tenniskids en jeu-de-boulesbanen. Inmiddels zijn we ook gestart met pickleball, momenteel de hardst groeiende racketsport in de VS. Het is een mix van tennis en pingpong, qua racket wellicht vergelijkbaar met padel, maar dan zonder kooi. Daar hebben we ook al enkele banen voor aangelegd of dat gaan we nog doen, onder meer in Hollandscheveld, Zeist, Steenwijksmoer, Eindhoven en Harlingen.'

Vloercoating bij pickleball

Voor pickleball wordt de Kropor-fundatie aangelegd, de waterdoorlatende betonvloer van Padel Totaal. 'Voor padel gebruiken we deze ook al, maar die vloer bedekken we dan met een kunstgrasmat. Voor pickleball coaten we de vloer met een kleurstelling en belijning. Hierbij moet de bal een hardere stuit krijgen, omdat er wordt gespeeld met een soort plastic bal met gaten erin. Ook bij pickleball stellen we de maatschappelijke functie voorop, zodat je voor iedereen een bepaald samenzijn creëert op het gebied van sport. Ons hart ligt bij de vereniging en we kijken verder dan vandaag, twintig tot dertig jaar vooruit.'


Hoelang een baan meegaat, is afhankelijk van de kwaliteit die je kiest, stelt Majoor. 'Wij staan voor een duurzame investering, zowel op het gebied van milieu als levensduur. We bedienen dan ook de bovenkant van de markt. Ook bieden we clubs en verenigingen een toekomstbestendig verhaal, waarbij we met onze ervaring en kennis een visie neerleggen. We denken dus graag mee en kunnen een totaalplan opstellen. Bij ons is een park pas een succes als je, nadat onze klus is geklaard, eigenlijk niet kunt zien dat het er nooit heeft gestaan. Met uiteraard een volle bezetting.'

'Voor pickleball coaten we de Kropor-Sportsurface met een kleurstelling en belijning'

Een van de speerpunten van Tennis Totaal is de volledige ontzorging van de vereniging of club. 'We bieden een breed pakket aan. Naast de vloer brengen we zowel het (tennis)hekwerk als de omheining aan. Bovendien kunnen we het straatwerk en de complete verlichting verzorgen. De padelkooi en het kunstgras laten we elders produceren in eigen land en plaatsen we met eigen mensen, zodat we de kwaliteit en kwantiteit goed kunnen managen en sturen.'

Renovatie en ombouw

Tennis Totaal is naar eigen zeggen sterk in alle soorten banen. 'Nieuwbouw komt steeds minder vaak voor. Het gaat vaker om renovatie, ombouw of onderhoud, en soms ook nog een uitbreiding. Het meest recente tennispark (aangevuld met twee padelbanen) dat we nieuw hebben aangelegd, was bij TV Rico in Rucphen.'


Wat padel betreft, richt Padel Totaal zich vooral op het ombouwen van tennisbanen tot padelbanen en op nieuwbouw van padelbanen. 'We doen zowel de aanleg van de padelbaan als een totaalproject. Inmiddels hebben we vanaf 2015 al zo'n 350 padelbanen mogen realiseren. We zagen elk jaar een verdubbeling van de groei; in 2022 zullen we richting de 200 banen gaan. Dit is een gevolg van het stijgend aantal grotere projecten. Eerst sprak men over een of twee baantjes, nu wil men wel vier tot zes banen per locatie. Verder hebben we de succesverhalen van bestaande padelclubs die uitbreiden. Zo is de tennisvereniging in Valkenswaard in 2020 begonnen met twee banen; vorig jaar heeft ze er twee nieuwe bij gekregen en nu hebben we opdracht gekregen om er dit jaar nog twee banen bij te bouwen.'

Padelbanen in Valkenswaard
Padelbanen in Valkenswaard
Een ander mooi project is LTC Dalen, een club die aanvankelijk tachtig leden had. 'In 2019 hebben we er twee tennisbanen vernieuwd en een padelbaan aangelegd. In 2020 en 2021 hebben we er een padelbaan bij gebouwd. Uiteindelijk groeide de club van 80 naar maar liefst 480 leden.' Verder mag Shot in Zeist niet onvermeld blijven. 'Daar hebben we twee blokken van twee gravelbanen omgebouwd tot gravel onder afschot (Kroaf). Ook hebben we drie gravelbaanblokken traditioneel gerenoveerd en in zowel 2020 als 2021 drie padelbanen aangelegd. Het aantal leden van Shot is verdubbeld van 800 naar 1600. Voor dit jaar liggen er plannen om uit te breiden met drie padelbanen en zijn we nu bezig met twee pickleball-banen.'

Majoor wijst in dit verband graag op de mogelijkheid van indoorpadel. 'Eerder dit jaar hebben we een dergelijk project met zes banen in Meppel afgerond. Dit is een goede aanvulling, want in de wintermaanden wordt een binnensport als prettig ervaren. Al merk je wel dat de Nederlander erg graag buiten sport als het zonnetje schijnt.'

Boost ledental

Een gigantische boost van het ledental, zoals bij Shot, is te danken aan enerzijds de toegankelijkheid van padel en anderzijds de aanwas van jongvolwassenen. De juiste balans in leeftijd herstelt zich, waardoor eveneens de gezelligheid in het clubgebouw toeneemt. 'Als je je ergens thuis voelt, blijf je al gauw lid van de club.' De kracht van padel zit hem in de duurzaamheid, voegt Majoor daaraan toe. 'We willen niet per se de grootste zijn, maar wel de beste in kwaliteit en duurzaamheid. Vanaf het begin bouwen we padelbanen met onze Kropor-fundatie. We hebben ze meteen in 2015 ter keuring aangeboden bij KIWA en NOC-NSF en bouwen vanaf dag één volgens de KIWA-normering, die pas sinds 2019 verplicht is.'


'Tennis Totaal wil niet per se de grootste zijn, maar wel de beste in kwaliteit en duurzaamheid'

Majoor speelt dan ook graag een voortrekkersrol in de keuringssystematiek van de diverse banen. 'Dit met als doel om kwaliteit meer waarde te geven in sport en spel. Dat realiseren we niet alleen met de Kropor-fundatie, maar ook met de court die we in Nederland produceren. Verder hebben we de kunstgrasmat in eigen productie en passen we duurzame Philips-ledverlichting toe. We kunnen alles van a tot z realiseren met onze eigen mensen. Dat houdt in dat zowel in het productieproces als bij de uitvoering continuïteit, kwaliteit en kwantiteit goed in balans zijn. We zijn eigenlijk groot geworden door klein te blijven. We blijven gewoon een echt familiebedrijf.'

Willem Majoor van Tennis Totaal
Willem Majoor van Tennis Totaal

Eigen handschrift

Volgens Majoor kenmerkt het werk van Padel Totaal zich door een eigen handschrift, dat is te herkennen bij alle clubs. 'We zijn trots op de aanleg bij alle clubs, of het nu om één baan gaat of om vijf. Voor ons is het pas geslaagd als de banen helemaal bezet zijn en we er over tien of twintig jaar nog steeds trots op kunnen zijn.'
De specialist uit Geesbrug laat dan ook niets aan het toeval over. 'Voordat we in padel stapten, hebben we goed nagedacht hoe we het zouden aanvliegen. Vanaf het begin zijn we met de focus op duurzaamheid op dezelfde wijze doorgegaan met de bouw. De enige verandering is dat we zijn afgestapt van Spaanse import, waardoor we de kooien ook in eigen beheer konden houden. Zo hebben we geen last van kinderziektes en dergelijke. We hebben op het juiste moment de juiste stappen gezet, zodat we de huidige extreme groei goed kunnen handelen. Onze insteek daarbij is altijd geweest dat we de klant willen ontzorgen en het eerlijke verhaal willen vertellen. Maar ook willen we zelf rustig kunnen slapen. De zware storm, eerder dit jaar, heeft ons geen slapeloze nachten bezorgd. In dit verband is het handig om te melden dat we goede afspraken hebben met de verzekeringsmaatschappij die onze courts voor een aantrekkelijk bedrag wil verzekeren tegen vandalisme en stormschade.'


Gravelbaan onder afschot bij Shot Zeist
Gravelbaan onder afschot bij Shot Zeist

Opkomst pickleball

Majoor constateert niet meteen spectaculaire ontwikkelingen in de ondergrond van tennisbanen. 'Het gros van de tennisbanen is nog steeds uitgevoerd met gravel of gravelafschot (Kroaf), smashcourt en traditioneel kunstgras. Maar als we de smashcourt voorzien van onze Kropor-fundatie als ondergrond in plaats van lava, is dit zeker een toegevoegde waarde voor de speler, de speeluren en de duurzaamheid.'


Voor pickleball wordt dus ook het kindje van Tennis Totaal ingezet, Kropor, dat wordt voorzien van een coating, net als de multicourts die voor de openbare ruimte worden aangelegd. Een kooi is overbodig en hekwerk niet per se noodzakelijk. De opkomst van pickleball is volgens Majoor te vergelijken met die van padel rond 2015. 'Als iets nieuws populair is in de VS, komt het ook hier naartoe. Ik heb dan ook de overtuiging dat pickleball ook in Nederland grote vormen gaat aannemen. Wij vinden dat dit wel toegevoegde waarde moet hebben voor een club. Zo zullen er clubs zijn die naast tennis pickleball gaan aanbieden, of padel naast tennis. Uiteindelijk zullen er ook verenigingen en clubs zijn die zowel padel als pickleball naast tennis gaan aanbieden. Het voordeel van pickleball is dat je niet hoeft te investeren in een kooi. In principe is de aanleg ook goedkoper dan tennis. Alle drie racketsporten lenen zich voor drie generaties.'

'Ik heb de overtuiging dat pickleball ook in Nederland grote vormen gaat aannemen'

Voldoende voorraad

Tennis/Padel Totaal kan ondanks de (internationale) grondstofproblematiek goed uit de voeten bij de komende projecten. Majoor: 'Door grondstoftekorten zijn vorig jaar de prijzen al gestegen en dat zet dit jaar door, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne. Daar hebben we op geanticipeerd door ondanks de hogere prijzen veel voorraad in te kopen, zodat we het hele jaar kunnen uitzingen. We willen natuurlijk de toegezegde leveranties aan klanten wel waarmaken.'


Druk bezette padelbanen bij LTC Dalen
Druk bezette padelbanen bij LTC Dalen
Majoor heeft veel vertrouwen in de toekomst. 'De jongvolwassenen hunkeren stiekem naar het verenigingsgevoel; dat hebben we tijdens corona wel gemerkt. Mensen willen betrokken zijn bij een club en er echt bij horen. De sociale factor is bij deze drie sporten op verenigingsniveau van groot belang.'

Wel uit Majoor enige zorgen over de markt. 'In Nederland zijn momenteel zo'n twintig aannemers actief op het gebied van padel. Ons land is niet groot genoeg voor zo'n aantal. In de praktijk zullen er vijf overblijven. Gelukkig zijn wij niet afhankelijk van padel. Wat we doen, willen we goed doen. We zullen altijd bij de top 5 horen in padelland. Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan de import van banen en de snelle handel, want de garantietermijnen zullen langer zijn. Ik verwacht dat we in dit tempo over een jaar of vier, vijf zijn uitgegroeid met padel. Dan zijn we terug bij normaal, zoals je dat bij tennis, voetbal of atletiek ook kent. Waar kan men dan terecht voor garantie als bijvoorbeeld een Nederlandse partij niet meer bestaat, of als een Spaanse partij niet meer levert in ons land?'

Majoor wil niet pronken met de grote portefeuille van Tennis Totaal. 'Het is ons erom te doen de club toegevoegde waarde te bieden, door duurzaam te bouwen en mee te denken over de mogelijkheden bij de klant. Wij zijn de derde generatie van ons bedrijf en we hebben dat in bruikleen voor de vierde generatie, aan wie we een gezond bedrijf willen achterlaten.'

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER