Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Zes aannemers zetten schouders onder aanleg sportpark De Kranenhof in Escharen

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Broer de Boer, vrijdag 4 maart 2022
519 sec


Grand Tour d' accomodation bij EGS'20

In februari 2020 startte Top Sport en Groen in bouwteamverband met de voorbereidingen voor de bouw van een compleet nieuw sportpark voor fusieclub EGS'20. In juli 2020 ging de realisatie van start. Vakblad Fieldmanager nam een kijkje bij de accommodatie van de nieuwe vereniging die ontstond uit de voetbalverenigingen Estria (Escharen), GVV

Uiterst links terreinmeester Henk Cuppen, met v.l.n.r.: Henk Vrolijk, Maarten Mölder, Gerard Verweijen, Hans Ebben, Rob Janssen en Bas Reinds
Uiterst links terreinmeester Henk Cuppen, met v.l.n.r.: Henk Vrolijk, Maarten Mölder, Gerard Verweijen, Hans Ebben, Rob Janssen en Bas Reinds

De tijdlijn van het renovatieproces is levensgroot uitgebeeld op borden in de nieuwe kantine, waarin plaats is voor circa 400 bezoekers. Daarop wordt duidelijk dat de eerste besprekingen om tot een nieuwe voetbalclub en nieuw park in Escharen/Velp te komen, al uit 2012 dateren. Eerst ging het om vier, later om drie voetbalclubs. Twee voetbalverenigingen speelden al eerder al op deze locatie, waar vanaf juli 2020 een compleet nieuwe voetbalaccommodatie verrees: De Kranenhof. Sinds september 2021 speelt hier de fusievereniging EGSﹸ20, met circa 1.000 leden. Ze hebben vier natuurgrasvelden in gebruik, die er prachtig bij liggen. Daarnaast treffen we hier een panna-veld aan en nog twee kunstgrasvelden: één voor voetbal en één voor hockey, dat door EGSﹸ20 verhuurd wordt. Opvallend is hier de powerhill, zoals Ajax die ook op De Toekomst heeft. Op deze kunstmatige verhoging van circa vijf meter kunnen sporters oefeningen doen. De top is hiertoe bekleed met een brede, vlakke strook kunstgras. De sportterp leent zich ook goed voor bootcamps. De hoofdaannemer kleedde de heuvel aan met boomstammen die eerder op deze locatie groeiden.

De powerhill biedt een goed overzicht over de sportvelden.

Sloop- en grondwerk

Top Sport en Groen fungeerde in dit project als hoofdaannemer. Het bedrijf sleepte deze mooie opdracht binnen op basis van een door adviseursbureau Kybys geschreven bestek. 'De gunning aan ons werd deels bepaald door de prijs, deels door het plan van aanpak en de kwaliteit', meldt directeur Hans Ebben. Na de gunning werd het definitieve plan gesmeed in bouwteamverband, samen met de vereniging en Kybys. De hoofdaannemer realiseerde de opdracht in nauwe samenwerking met vijf verschillende onderaannemers, allemaal aannemers waarmee Top Sport en Groen een vertrouwensband had opgebouwd bij andere projecten.


De roots van terreinmeester Henk Cuppen, ook bestuurlijk, liggen al ruim 55 jaar op deze locatie.
Henk Cuppen is de terreinmeester van de nieuwe EGS-accommodatie en is tevens bestuurslid accommodatie en materialen. Als zodanig liggen zijn roots, ook bestuurlijk, al ruim 55 jaar op deze locatie. Hij vertelt allereerst dat de hoofdaannemer alle sloop- en grondwerk voor zijn rekening genomen heeft: 'Inclusief het aanleggen van compleet nieuwe drainage. Dit gebeurde al naargelang de samenstelling van de bodem op afstanden van vier, zes of acht meter. De drains wateren af op twee wadi's.'

'Voor de vier natuurgrasvelden is er een grote wadi aangelegd'

Behalve direct na een stortbui staan deze wadi's meestal droog. Er is een kleine wadi aangelegd voor de afwatering van de kunstgrasvelden en een grote voor de vier natuurgrasvelden. In de laatste komt bovendien hemelwater van de daken en de verharding terecht. De ondergrond op het hele terrein is goed waterdoorlatend. Bij de aanleg werd de toplaag deels hergebruikt. Tijdens de verbouwing, die ruim een jaar in beslag nam, ging het voetballen door. Dat het kunstgrasvoetbalveld in september 2020 als eerste bespeelbaar was, maakte dit mede mogelijk. Dat was overigens wel even passen en meten, zoals Cuppen vertelt, als je weet dat de nieuwe club EGS liefst 30 jeugdteams heeft, 16 seniorenteams, 2 'bikkelteams' voor ouderen en dat er ook nog hockeyteams trainden en speelden. Cuppen zegt hierover: 'De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de beperkingen rondom corona het ons, maar ook de zes aannemers af en toe wel iets gemakkelijker maakten.'

Top Sport en Groen voert hier met eigen materieel het grondwerk uit.

Grasinzaai en beregening

Top Sport en Groen voerde alle werkzaamheden uit voor de aanleg van de onderbouw van de natuurgrasvelden. Vanzelfsprekend vonden er tijdens de realisatie fasegewijze keuringen plaats voordat een volgende fase gestart kon worden. Voor de inzaai moest er nog een belangrijke klus uitgevoerd worden: het aanleggen van de veldberegening. Die werkzaamheden nam onderaannemer Mölder Sportveldberegening uit Heteren voor zijn rekening. Maarten Mölder vertelt dat de hoofdaannemer de hiertoe benodigde sleuven aanbracht zodra er weer een veld gereed was: 'We konden de leidingen en de elektronica voor de aansturing van de kleppen daar zo in leggen. We hoefden alleen maar de putten te graven op de plaatsen waar de sprinklers gepland waren. Uiteraard stelden we daarna de sproeiers goed af en testten we het geheel. In elk veld liggen vier strengen met elk 22 sproeiers.' Na de aanleg van de beregening zaaide de hoofdaannemer het betreffende veld in met een SV7-mengsel. Overigens werd nog overwogen een SV8-mengsel te gebruiken, waarin net wat meer veldbeemdgraszaad zit. De eerste maaibeurten van het jonge, opkomende gras werden met een cirkelmaaier gedaan. Vanaf de derde maaibeurt werd hiervoor een kooimaaier gebruikt. Bij zo'n net ingezaaid en opkomend grasveld ontstaan bij kunstmatige beregening rondom sprinklers vaak sporen van uitspoeling. 'Maarten Mölder heeft dat met zijn medewerkers steeds keurig en naar tevredenheid opgelost', zegt Ebben.


'Bij een waterdruk van 6,5 bar kun je één natuurgrasveld in circa twee uur beregenen'

Mölder vervolgt: 'De twee kunstgrasvelden zijn overigens niet van beregening voorzien. Dat geldt wel voor de geluidswal die aan de zuidzijde van het sportcomplex ligt. Deze wal werd gebouwd om geluidsoverlast voor de buurtbewoners te beperken. Voor het onttrekken van grondwater heeft EGS met een meldingsplicht te maken. In de door ons geboorde put hangt een ondergedompelde bronpomp, die per uur 28 kubieke meter water levert. Hoewel het bronwater vrij zacht is, hebben we de installatie van een ontkalkings- en ontijzeringsfilter voorzien. Bij een waterdruk van 6,5 bar kan EGS één natuurgrasveld in circa twee uur beregenen. Als je de installatie 's nachts met de schakelklok in de materiaalruimte aanzet, zijn 's ochtends alle velden beregend. Het beregeningssysteem kan niet op afstand worden bestuurd, maar er zijn uiteraard vele handmatige instellingen mogelijk.' De circa 100 pop-upsproeiers die Mölder in en rondom de vier velden heeft aangebracht, zijn allemaal van het merk Hunter. Mölder Sportveldberegening voert hiervan ook jaarlijks het onderhoud uit. Dit bestaat onder meer uit het winterklaar maken van de installatie en het opnieuw afstellen en inregelen van de apparatuur in het voorjaar.

Maarten Mölder. Zijn bedrijf verzorgde de beregening.

De veldverlichting

In de nieuwe accommodatie lopen we langs het centrale paneel van de veldverlichtingsinstallatie. Dit geheel werd aangelegd door het bedrijf Vrolijk en Overgaauw. Dat geldt ook voor de terreinverlichting op de parkeerplaats en in de enorme fietsenstalling. 'In dit vak moet je flexibel zijn', constateert Henk Vrolijk, als we het hebben over de fasegewijze aanleg van de velden. 'Op een nieuwe locatie is het veel gemakkelijker om in één keer een complete veldverlichting aan te leggen dan hier, waar het sporten doorging en de veldverlichting uiteraard moest blijven functioneren. Zoiets vraagt veel van ieders planning. Daarbij spreken we onze waardering uit voor de professionele manier waarop onze hoofdaannemer dat aanstuurde.' Vrolijk en Overgaauw voorzagen de nieuwe lichtmasten van energiezuinige ledlampen, de Signify BVP527 gecombineerde ledlamp-armatuurcombinatie. De nieuwe lichtmasten zijn voorzien van zwarte RAL 9005-poedercoating. Aan de chic uitziende lichtmasten zijn permanente klimbeugels bevestigd, en een permanente veiligheidskabel voor de klimmers die het onderhoud uitvoeren.


'Gekozen is voor de Signify BVP527 gecombineerde ledlamp-armatuurcombinatie'

Vrolijk: 'De investering is hoger, maar zo kunnen we de armaturen in de bijna 20 meter hoge masten efficiënt en veilig onderhouden. De leds hebben weliswaar een lange levensduur, maar je moet oppassen dat er niet teveel vervuiling op zo'n armatuur komt; dan worden de ledlampen te heet.' Het mag als bekend worden verondersteld: ledlampen starten in tegenstelling tot gasontladingslampen snel op, zijn veel minder gevoelig en kunnen gedimd worden. Vrolijk: 'EGS kan de lichtinstallatie van de trainingsvelden per speelhelft schakelen. Op de overige velden kun je het licht dimmen, bijvoorbeeld bij trainingen. Vergeleken met traditionele gasontladingslampen zorgt dat voor nog meer energiebesparing.'
Op energiegebied gebeurt er bij EGS nog veel meer! Op het dak van het centraal gelegen clubgebouw liggen de nodige zonnepanelen. Vanaf het veld en de parkeerplaats vallen ze nauwelijks op. Verder staat er buiten een gigantische warmtepomp. Die speelt een rol bij het klimatiseren van het clubgebouw en het warmtapwater voor de douches. In de circa 20 kleedkamers voor sporters en officials in het gebouw zijn bewegingssensoren geplaatst die de verlichting aan- of uitschakelen.


Henk Vrolijk: 'Ledlampen starten snel op, zijn veel minder gevoelig en kunnen gedimd worden.'

Twee kunstgrasvelden

Onze interessante tour d'accommodation voert verder naar de twee kunstgrasvelden. Deze liggen in de nabijheid van de powerhill. Domo Sports Grass legde een voetbal- en een hockeyveld aan met een kunstgrasmat. Bas Reinds, hoofdverantwoordelijke bij Domo Sports Grass in Nederland, vertelt: 'Onze werkzaamheden startten nadat al het grondwerk was verricht en alle sportlagen waren aangebracht en goedgekeurd door de daarvoor verantwoordelijke instanties. Voor het voetbal legden we hier de Domo Duraforce XSL 45/16-kunstgrasmat aan. Deze hebben we ingestrooid met een eigen TPE-infill, Domo Dura Soft.' Over de productkeuze zegt Reinds: 'Dit is aanbevolen door de partij die het bestek heeft geschreven, met als motivatie: neem het beste van het beste wat er momenteel op de markt is. Voor zover ik weet, is daarover door de voetbal- en hockeyvereniging geen discussie gevoerd. Op het hockeyveld hebben we een Domo Stroke PE- kunstgrasmat aangelegd, zand-ingestrooid dus.'


'De hockeyclub is sinds de aanleg gegroeid van één naar acht teams'

Een (semi)waterveld is bij de aanbesteding nog ter sprake gekomen, maar vanwege de omvang van de hockeyclub op dat moment leek dit toen geen verantwoorde investering. Overigens is de hockeyclub sinds de aanleg van de velden behoorlijk gegroeid: van één naar acht teams. In het voorjaar van 2022 starten er vier jeugd- en vier seniorenhockeyteams! Onder de hekken (leunhekken bij voetbal en dubbelstaafshekwerk bij hockey) zijn boardings aangebracht. De boardings van de beide kunstgrasvelden bestaan uit duurzame kunststof, in de kleur RAL 9005. De boarding op de voetbalvelden reikt helemaal tot aan de grasmat. Hierdoor komt de TPE-infill niet buiten het veld. Onder de boarding op de hockeyveld is een ruimte van 2 cm vrijgelaten, conform het voorschrift van de hockeybond. De hekken staan op tegels om het onderhoud aan de kunstgrasvelden te vergemakkelijken. Beide velden liggen volop in de zon en aan de zijde van de overheersende windrichting zijn geen bomen te bekennen. Daardoor is het voor algen en mossen lastig om zich in de grasmat te vestigen. Het dagelijks onderhoud bestaat voornamelijk uit vegen, om het infillzand en de Domo Dura Soft goed verspreid over het veld te houden. Er is afgesproken dat er jaarlijks groot onderhoud gaat plaatsvinden aan beide velden, onder meer diepreiniging.

Het hockeyveld ligt dicht bij de powerhill, of, zoals ze die bij EGSﹸ20 noemen, de 'sportterp'.

Maaien

Voor het maaien heeft EGS de beschikking gekregen over twee maairobots. Terreinverzorger Cuppen licht de keuze hiervoor toe: 'We wilden de vrijwilligers ontlasten van maaiwerk. Daarnaast werd de ambitie uitgesproken dat we bij het maaien onafhankelijk willen zijn van de weersomstandigheden. Zo'n maairobot kan 24/7 werken en houdt het gras keurig op 2-2,5 cm lengte.' De leverancier van de maairobots is een oude bekende van dit vakblad: Gerard Verweijen. Hij was Fieldmanager of the Year 2017. Met zijn bedrijf Ataro leverde hij twee Big Mow Classics. Het maaibereik van deze robots wordt gegrensd door een perimeterdraad rondom de velden: 'Die hebben we zelf aangebracht, op een diepte van circa 10 cm, zo dicht mogelijk bij de tegels onder de hekken. Daarmee verklein je de kans dat deze draad beschadigd wordt bij het eventueel vertidrainen van de velden. De twee Robomows maaien een veld kriskras. Als dat klaar is, gaan ze automatisch naar het volgende veld.' Verweijen vertelt desgevraagd dat zijn bedrijf momenteel her en der in Nederland op liefst 25 sportparken de grasmat met maairobots onderhoudt.


Gerard Verweijen leverde met zijn bedrijf Ataro twee Big Mow Classics.

Hekwerk

Een belangrijk aspect van het bestek was de uitstraling van het sportpark. Voor alle stalen elementen, kozijnen en betimmeringen van de clubaccommodatie en de boardings is gekozen voor één kleur: zwart, RAL 9005. Dat begint al bij het grote elektrisch bediende toegangshek en het tourniquet waardoor je bij de hoofdtribune onder het dak van het clubgebouw kunt komen. Dezelfde kleur is ook gekozen voor het hekwerk en de ballenvangers. Onderaannemer Janssen Hekwerkland tekende voor de aanleg van dit alles. Het hekwerk oogt stevig en de zwarte poedercoating heeft als gunstige eigenschap dat het hek nauwelijks opvalt, in tegenstelling tot traditionele gegalvaniseerde grijze hekken. Maar als je erop let, ziet het er zeer chic uit. Rondom de natuurgrasvelden is gekozen voor drie soorten hekken: leunhekken die van onder open zijn, hekken met sponsoren en hekken met dubbelstaafshekwerk.


'Door de zwarte poedercoating valt het hekwerk nauwelijks op'

De ballenvangers bestaan onder uit 2 meter dubbelstaafshekwerk, met daarboven een gelijkkleurig net. De bosmaaier om gras onder de afscheiding te maaien, kun je thuislaten. Daar groeit namelijk geen gras! Janssen Hekwerkland heeft de hekken conform tekening opgebouwd in de tegels die de hoofdaannemer heeft aangebracht. Ook dit moest gefaseerd gebeuren, al naargelang er een veld gereed was. Rob Janssen: 'We hebben hiervoor gaten in de tegels geboord, waarin we de gecoate bevestigingspalen voor het hekwerk hebben geplaatst. Doordat ze vervolgens een meter diep in de grond geheid zijn, staan ze stevig genoeg om het gemonteerde hekwerk te dragen. Een bijzonderheid was dat het sportpark in gebruik was tijdens de aanleg. Bij ons werk moesten we ruimte geven aan andere partijen die betrokken waren bij de aanleg; we moesten flexibel zijn. Dit resulteerde in een vrij lange samenwerkingsperiode. Het laatste nog resterende originele voetbalveld ging pas in het voorjaar van 2021 op de schop!'

Het hekwerk kreeg, net als veel andere elementen, een zwarte RAL 9005- poedercoating.

Het clubgebouw

De tribune maakt deel uit van het centraal gelegen clubgebouw. Het plan hiervoor is uitgewerkt door bouwkundig teken- en adviesbureau Harrie Veekens uit Grave. De hoofdaannemer voor de bouw was BCP Bouw uit het nabijgelegen Cuijk. Deze laatste onderneming is actief in het gehele segment van de bouw en werkt in opdracht van particulieren, het bedrijfsleven, de industrie en de overheid. Ook hierbij waren verschillende onderaannemers betrokken: ze zetten gezamenlijk de kroon op het werk met een fraai, functioneel en energiezuinig clubgebouw van de nieuwe Brabantse voetbalclub EGSﹸ20.


De hoofdtribune telt 468 zitplaatsen en biedt staplaatsen aan enkele tientallen toeschouwers.
Hans Ebben, directeur en mede-eigenaar van Top Sport en Groen

De zes aannemers


Top Sport en Groen is een jong bedrijf dat vanuit Maashees opereert en sinds 2017 ook een Duitse vestiging heeft. Het verzorgt grasmatten van aanleg tot onderhoud en alles wat daartussenin ligt. Directeur en mede-eigenaar Hans Ebben: 'We doen in eigen beheer alle voorkomende werkzaamheden, of het nu gaat om kunstgras, natuurgras, sportvelden of openbaar groen. We doen dat voor sportverenigingen, gemeenten en bedrijven, en in mindere mate ook voor particulieren. Hiervoor gebruiken we ons eigen machinepark en personeel, waardoor we snel en adequaat kunnen handelen. De bouw van dit sportcomplex was hanteerbaar door gebruikmaking van onderaannemers, waarmee TOP Sport & Groen nauwe contacten en goede ervaringen heeft.' Bij het EGS'20-project in Velp (Noord- Brabant) waren dat:

1. Ataro uit Zevenaar. Dit bedrijf is onder meer werkzaam in de sportveldaanleg en -renovatie. Het onderhoudt ook grasvelden door, al naargelang de wensen van de opdrachtgever, te maaien met robotmaaiers of met conventionele maaimethoden. Ataro richt zich ook op advies en beheer in vele sporttakken. Ataro leverde de twee Robomows.

2. Het Belgische Domo Sports Grass, dat sinds 2019 als kunstgrasfabrikant op de Nederlandse markt opereert vanuit Apeldoorn. De nieuwe vestiging is tekenend voor de ambities van de onderneming. 'In 2022 willen wij in alle regio's vertegenwoordigd zijn.'

3. Rob Janssen Hekwerkland, gevestigd te Swolgen, is niet alleen actief in aanleg en onderhoud van hekwerk. Rob Janssen richtte zijn handelsbedrijf op in 2008 en is ook een bekende in de groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren.

4. Mölder Sportveldberegening uit Heteren. Dit is een ervaren specialist in sportveldberegening, van het ontwerp tot aanleg en onderhoud van installaties. Mölder staat voor service: korte lijnen, persoonlijk advies en direct actie bij vragen en wensen. Maarten Mölder: 'Als je een voetbalveld, hockeyveld, golfbaan, tennisbaan of een ander sportveld of recreatieproject in topconditie wilt houden, vraagt dat om professionele beregening. Kunstgras wordt bijvoorbeeld besproeid met zeer zuiver water, terwijl een graveltennisbaan fijne beneveling nodig heeft.'

5. Vrolijk & Overgaauw, met ruim 25 jaar ervaring in het installeren en onderhouden van verlichtingsinstallaties. Het bedrijf is gevestigd in Oss en gespecialiseerd in sportveldverlichting, objectverlichting en terreinverlichting in Nederland en in het buitenland.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
dinsdag 17 september 2024
t/m woensdag 2 oktober 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024
Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
woensdag 6 november 2024
t/m woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER