Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Alleen de allerbeste kwaliteit is goed genoeg voor de tennisvereniging

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Broer de Boer, dinsdag 10 december 2019
232 sec


VTN stelt openheid en betrouwbaarheid centraal

Op de tenniscourts slaat de vergrijzing toe. Maar ook veel tennisvloeren komen op een leeftijd dat de houdbaarheidsdatum in zicht komt. Vooral dat zorgt ervoor dat renovatie en ombouw - in tegenstelling tot nieuwbouw - geen aflopende zaak is. Er is geen land ter wereld waar bij tennis zo streng naar normen en kwaliteit gekeken wordt als in Nederland.

Edward van der Meijden, voorzitter VTN
Edward van der Meijden, voorzitter VTN

Aan die kwaliteit draagt de branchevereniging Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) zijn steentje bij. 'De kwaliteit waaraan onderbouw en toplaag van tennisbanen in Nederland moeten voldoen, mag je best wel uniek in de wereld noemen. Zeker de strenge manier waarop wordt gecontroleerd of de aanleg volgens de normen is uitgevoerd', zegt Edward van der Meijden. Hij is als ambtelijk secretaris verbonden aan de VTN. In deze vereniging zijn elf beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van tennisbanen vertegenwoordigd. Eén van de taken van deze vereniging van tennisbaanbouwers is het behartigen van de belangen van de leden. Daarnaast treedt de vereniging op als gesprekspartner voor onder meer de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en keuringsinstanties zoals Kiwa ISA Sport. De leden die bij de VTN aangesloten zijn, laten de door hen (om)gebouwde of gerenoveerde banen uitsluitend keuren door Kiwa ISA Sport. Dit gebeurt op basis van normen zoals die zijn vastgelegd in de zogenoemde Sportvloerenlijst. In de Sportvloerenlijst, die beheerd wordt door NOC*NSF, zijn alle goedgekeurde en gecertificeerde soorten tennisbanen opgenomen.

Zorg voor kwaliteit

Samen met de elf aannemers streeft de VTN naar een optimale beleving van de tennissport op tennisbanen, die de bouwers met de grootst mogelijke zorg aanleggen en onderhouden. Hierbij gaat het primair om buitenbanen. Edward van der Meijden zegt hierover: 'We zien toe op de kwaliteit van het door onze leden geleverde werk. In 2018 bouwden onze leden ruim 250 banen. Het ging om nieuwbouw, ombouw en renovaties. In 2009 ging dat volgens onze cijfers nog om meer dan 400 banen. Uiteraard zijn er ook andere aannemers dan onze leden die tennisbanen bouwen en onderhouden. Maar ook zij moeten zich conformeren aan de bestaande normen van NOC*NSF.' Daarbij merkt Van der Meijden op dat er ook andere gecertificeerde keuringsinstanties zijn dan Kiwa ISA Sport die mogen beoordelen of de sportvloer aan de normen voldoet. Overigens houdt de VTN de kwaliteit van de aangesloten leden hoog: 'Bij toetreding moeten potentiële leden aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en moeten bijvoorbeeld hun klanten tevreden over hen zijn. Verder stelt onze vereniging uiteraard eisen aan blijvend lidmaatschap. Zo moeten onze leden jaarlijks aan een minimaal aantal projecten werken. Dat garandeert dat ze hun vaardigheid op peilhouden voor het type tennisbaan dat ze bouwen.'


Edward van der Meijden: 'Samen bouwen we aan 's werelds beste tennisbanen'

Kennisbevordering

Gravelbanen vormen een speciaal verhaal binnen de tenniswereld. Het onderhoud hiervan is een vak apart. Daarnaast vraagt elke baansoort om specifiek onderhoud. De VTN was samen met de KNLTB en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) betrokken bij de kennisbevordering van groundsmen. De speciale training 'Groundsman - gravel en gravelafschot' werd ontwikkeld en wordt gegeven door IPC Groene Ruimte. De training richt zich zowel op professionals als vrijwilligers die bij het dagelijks onderhoud van tennisbanen betrokken zijn.


Maximale openheid

De VTN-leden werken continu aan innovaties die uiteindelijk leiden tot nieuwe baantypes op de Sportvloerenlijst. In de praktijk begint dat met de aanleg van een pilot. 'Aan welke noviteiten onze leden nu specifiek werken, laat ik in het midden', glimlacht Van de Meijden diplomatiek. 'En natuurlijk zijn er types tennisbanen die minder in de belangstelling komen te staan. Maar ook dat kun je op de Sportvloerenlijst gewaarworden. Het is namelijk mogelijk te filteren op aantallen aangelegde banen en het aantal daarvan dat elke aannemer van dat type heeft aangelegd.' Maximale openheid dus! Recente nieuwe baantypes zijn volgens Van der Meijden tennisbanen die de speeleigenschappen van gravel dicht benaderen. Dit is een uitvloeisel van de uitgesproken wens van de KNLTB van circa vijf jaar geleden om meer op gravelbanen of gravelachtige banen te spelen. 'Deze nieuwe systemen sluiten aan bij de KNLTB-wens om vooral op gravel te spelen, terwijl ze ook tegemoetkomen aan de wens van verenigingen om 365 dagen per jaar te kunnen tennissen.' Volgens insiders komen de innovaties vooral in de onderbouw te liggen, zoals Supersub, Fielddrain en Sportdrain voor tennisbanen.


'Natuurlijk zijn er types tennisbanen die steeds minder in de belangstelling staan'

Nazorg bij bouw

Het blijkt dat de elf aannemers volgens een door de VTN gehanteerd reglement werken. Daarin worden vooral de kwaliteit van uitvoering en de betrouwbaarheid van handelen bewaakt. 'Bovendien stelt de VTN zich open voor controle van deze werkwijze', aldus Van der Meijden. 'Hierdoor proberen we eventuele problemen te voorkomen die optreden bij verenigingen bij de aanleg van nieuwe banen. Dat realiseren we door betere nazorg en het op tijd bieden van ondersteuning.' Dit vloeit eigenlijk direct voort uit het convenant dat de VTN in 2015 afsloot met de KNLTB. Daarmee intensiveerden beide organisaties hun samenwerking. 'De voornaamste redenen voor onze intensieve samenwerking zijn het borgen van een nog hogere kwaliteit van aanleg, goede informatievoorziening en adequate nazorg bij projecten', zegt Van der Meijden. 'Dat geeft tennisverenigingen meer zekerheden tijdens en na de aanleg van nieuwe banen. Ook kennisdeling en kennisbevordering zijn daarbij van groot belang. Onze samenwerking moet de verenigingen meerwaarde geven. Mochten zich toch knelpunten voordoen, dan kan de VTN door de verbeterde samenwerking met de KNLTB snel schakelen en adequaat ingrijpen.'


'Op de wijze van keuren hebben we als aannemers uiteraard geen invloed'

Betrouwbaarheid

Zo verlengde de VTN dit voorjaar ook het reeds bestaande keuringscontract met Kiwa ISA Sport. Het contract met deze keuringsorganisatie is met drie jaar verlengd, vertelt Van der Meijden: 'Om kwalitatief goede en veilige tennisbanen voor alle sporters te verkrijgen, is de keuringsprocedure voor renovatie-, ombouw- en nieuwbouwprojecten van tennisbanen nauwkeurig vastgelegd in het kwaliteitszorgsysteem van NOC*NSF. Op de wijze van keuren hebben we als aannemers uiteraard geen invloed, maar in de samenwerking met Kiwa ISA Sport is er volop ruimte voor het delen van kennis. Bovenal geeft het ons de garantie dat het keuren van de te bouwen projecten op een goede wijze gebeurt.'


Uit de werkwijze van de VTN valt af te leiden dat zij zich sterk maakt voor de uitvoering van uiteenlopende werkzaamheden op tennisparken door gekwalificeerde en betrouwbare aannemers. De nauwe samenwerking met de Nederlandse tennisbond en Kiwa ISA Sport als geaccrediteerde keuringsinstantie draagt bij aan de ontwikkeling van tennis als breedte- en topsport.

De elf VTN-leden per 1 juli 2019:
 • Antea group
 • BTL
 • CSC Sport
 • Rekré Sport
 • Rooden
 • Sweco
 • Tennisbouw Nederland
 • Ton de Rooij tennis
 • Uithol
 • Wijnbergen Sportbouw
 • Tennis Totaal
  Tennisbanen aanleggen en onderhouden is een vak apart. Tennisbaanbouwers die lid zijn van de VTN verzekeren hun opdrachtgevers van de beste service en het beste advies bij aanleg, onderhoud en renovatie van tennisbanen. Niet voor niets beveelt de KNLTB de diensten van de VTN aan bij zijn leden.

 • Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

  REACTIES
  Er zijn nog geen reacties.

  download artikel

  Tip de redactie

  Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
  AGENDA
  Groentechniek Holland 2024
  woensdag 11 september 2024
  t/m zaterdag 14 september 2024
  Drie gratis masterclasses 'Grip op de Grasmat'
  dinsdag 17 september 2024
  t/m woensdag 2 oktober 2024
  Expertdag Duurzaam Gras 2024
  dinsdag 1 oktober 2024
  Nationale Sportvakbeurs
  woensdag 6 november 2024
  Dertiende editie Nationale Sport Vakbeurs
  woensdag 6 november 2024
  t/m woensdag 6 november 2024

  ONDERDELEN
  Archief
  Dossiers
  GIP
  OVER ONS
  Over ons
  Duurzaamheid & NWST
  Contact
  Het team
  ADVERTEREN EN ABONNEREN
  Fysiek abonnement
  Digitaal abonnement
  Abonneren nieuwsbrief
  Adverteren
  Verschijningsdata
  MEER
  Redactionele spelregels
  Algemene voorwaarden
  Disclaimer
  Privacy
  Cookies
  ONDERDELEN
  OVER ONS
  ADVERTEREN EN ABONNEREN
  MEER