Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Deskundig onderhoud padelbanen van wezenlijk belang

ADVERTORIAL
SPORTVELDTECHNIEK
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Jeroen Poldermans, donderdag 16 mei 2024
218 sec


Expertadviezen en richtlijnen

Vaktechnisch onderhoud speelt een cruciale rol bij de levensduur van een padelbaan. Klein onderhoud, zoals het borstelen van de mat, het mosvrij houden van de baan en algenbestrijding van het glas, verricht de beheerder van een padelclub vaak zelf. Het grondig reinigen van de ondergrond en het deskundig controleren van de constructie vraagt om expertise en specialistisch materieel.

Close-up SMG
Close-up SMG

'Ons advies is om iedere outdoorpadelbaan twee keer per jaar en iedere indoorpadelbaan één keer per jaar grondig te laten onderhouden. Wij komen langs met materieel dat clubs meestal niet zelf in huis hebben en voeren technische inspecties uit om te bepalen of de baan nog wel voldoet aan de normen van de KNLTB. Ons onderhoud richt zich op drie onderdelen: onderhoud van het kunstgras, onderhoud van het glas en staal, en de staat van de kooiconstructie', vertelt accountmanager van padelspecialist Allesvoorpadel Bram van Boxel.

Kunstgrasonderhoud met de 360 Spikeroller

Het wekelijks onderhoud van een outdoor kunstgrasbaan bestaat uit het verwijderen van bladeren en afval op de baan, waarna het infillzand weer gelijkmatig over de baan wordt verdeeld. Dit wordt meestal door de beheerder(s) zelf gedaan met een bladblazer en een veger. Het periodieke onderhoud van het kunstgras besteedt een club doorgaans uit. Allesvoorpadel heeft hier een uitgebreid stappenplan voor, legt Van Boxel uit: 'Bij outdoorkunstgraspadel betekent ons periodiek onderhoud dat we meestal twee keer per jaar langskomen. Onze specialistische meerwaarde uit zich allereerst in het onderhoud van het kunstgras. Infillzand koekt bij intensief gebruik en onder verschillende weersomstandigheden aan wat kan leiden tot verstening van de ondergrond. Om dit te voorkomen maken wij tegenwoordig gebruik van de 360 Spikeroller. Dit is een soort wals met spijkers waarmee het versteende zand tot aan de backing wordt verpulverd zodat de waterdoorlatendheid weer optimaal wordt. Al het zand wordt vervolgens van balpluis en ander materiaal gefilterd met een mobiele reinigingsmachine (Turfsoft van SMG). Daarna borstelen we met een driehoeksbezem de platgelopen vezels van de mat weer overeind. Vervolgens wordt het zand weer herverdeeld over de baan met een geavanceerde borstelmachine (Padmax VX2) en eventueel aangevuld. Tenslotte worden de naden en belijningen door ons gecontroleerd en indien nodig professioneel hersteld. Na deze stappen verkeert de mat weer in optimale speelconditie.'


Spikemachine die het zand verpulvert
Spikemachine die het zand verpulvert
'Dit is een soort wals met spijkers waarmee het versteende zand tot aan de backing wordt verpulverd'

Kunstgras en neopreen vervangen

Neopreen is synthetisch rubber dat wordt gebruikt voor glasbeugels. Deze beugels scheiden glas en metaal van elkaar. Uit ervaring blijkt dat dit materiaal na ongeveer zeven jaar moet worden vervangen. Van Boxel legt uit: 'Bij het vervangen van verzakte neopreen moeten alle ramen gedemonteerd worden en bevestigen we nieuw neopreen aan de beugels zonder het glas te beschadigen. De levensduur van neopreen komt overeen met die van kunstgras, dus met het oog op de continuïteit is het voor een club efficiënt om beide materialen tegelijkertijd te vervangen Tijdens het periodieke onderhoud vervangen wij regelmatig enkele stukken verschoven of beschadigd neopreen. Dit is een stukje service wat wij verlenen aan de klant.'


Glas en staal onderhouden

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de luchtverontreiniging is het raadzaam om het glas minimaal vier keer en het staal minimaal twee keer per jaar te reinigen. Van Boxel raadt aan om het reinigen van een outdoor glas- en staalconstructie twee keer per jaar door een professional te laten uitvoeren: 'Als er coatingproblemen zijn, dan kunnen we dit vaak direct op locatie aanpakken. Zo niet, dan komen we naderhand terug.' Het professioneel glas- reinigen vindt plaats met osmosewater. Dit is leidingwater dat voor 98 procent gefilterd is van mineralen, zware metalen en kalk. Osmosewater absorbeert het vuil dat op het oppervlak zit, droogt vlekvrij op en heeft een reinigend vermogen. Tijdens dit onderhoud reinigen de vaklieden van Allesvoorpadel niet alleen het glas en de staalconstructie, maar worden ook de afdekdoppen en het bevestigingsmateriaal gecontroleerd en indien nodig vervangen.


Aanvullen van het zand
Aanvullen van het zand

Zetting van de kooi controleren

Padel is een intensieve sport waarbij de wanden en kooiconstructie veel te verduren krijgen. Het is daarom mogelijk dat er bij pas opgeleverde banen lichte zetting (verzakking van de ondergrond) van de kooi kan optreden. Tegenwoordig realiseren ze een ringfundatie, maar de eerste padelbanen werden door Allesvoorpadel gebouwd op een poerfundament vertelt Van Boxel: 'Ik herinner me een incident waarbij de ramen van de baan uit het lood stonden. Daaruit leidden we toen af dat er spanning op de constructie stond vanuit de poer. We kunnen de zetting van een padelbaan controleren door het hoogteverschil tussen de fundering en de vloer periodiek te meten en die meetgegevens met elkaar te vergelijken. Als de data verschillen, weten we dat er sprake is van zetting. Om ervoor te zorgen dat de kooi stabiel blijft, kan het belang van een periodieke inspectie van de kooiconstructie dus niet genoeg worden benadrukt.'


Inspectie

Van Boxel adviseert namens Allesvoorpadel om binnen twee maanden na oplevering de kooiconstructie te controleren: 'Na de oplevering voeren we standaard en kosteloos binnen twee maanden een inspectie uit. We verstrekken dan een inspectierapport aan de club. Na deze initiële inspectie raden wij aan om één keer per jaar de kooiconstructie en twee keer per jaar het kunstgras door ons te laten controleren. Indien de club ervoor kiest om geen onderhoud bij ons af te nemen, voeren we in goed overleg na twee jaar alsnog vrijblijvend een inspectie uit om de staat van de baan te beoordelen. Als blijkt dat er geen onderhoud heeft plaatsgevonden, waarschuwen we de club dat dit kan leiden tot problemen en zullen we in sommige gevallen het ook over de garantie moeten hebben.'


'Beheerders kunnen onderhoudsmeldingen aan ons doorgeven via een speciale app'

Onderhoudscontracten

Allesvoorpadel levert geen standaard onderhoudscontract bij de oplevering van een nieuwe padelbaan, Van Boxel adviseert hun klanten dit wel af te sluiten: 'We zijn als leverancier verantwoordelijk voor de kwaliteit van de baan dus het is in ons beider belang dat we de conditie van de faciliteit en de constructie blijven monitoren. Beheerders kunnen onderhoudsmeldingen aan ons doorgeven via een speciale app. Via deze app hebben zij ook toegang tot de rapportages van onze onderhoudsmensen en kunnen zij de voortgang van het onderhoud volgen. In ons contract staat dat we binnen 48 uur actie zullen ondernemen, zelfs als de banen niet door ons zijn geïnstalleerd. Met deze service willen we onze strategische positie in de markt versterken en onze naam uitbouwen tot de autoriteit bij aanschaf, onderhoud en renovaties van padelbanen.'


Meer informatie ontvangen?
Heb je nou interesse in een onderhoudscontract voor jouw padelclub of wil je meer informatie ontvangen omtrent de dienstverlening van Allesvoorpadel. Neem dan contact op via onderhoud@allesvoorpadel.nl of bezoek de website www.allesvoorpadel.nl.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Kennisdag over natuurinclusieve sportlocaties
woensdag 26 juni 2024
t/m woensdag 26 juni 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Expertdag Duurzaam Gras 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Nationale Sportvakbeurs
woensdag 6 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER