Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Ctgb besluit tot toelating van insecticide Acelepryn voor sportvelden en golfbanen

NIEUWS
BODEM & BODEMBIOLOGIE
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wesley Akkermans, vrijdag 12 april 2024
102 sec


Het Ctgb heeft in de vergadering van woensdag 27 maart besloten tot de toelating van het nieuwe insectenbestrijdingsmiddel Acelepryn van Syngenta Crop Protection.


Het middel wordt toegelaten voor professioneel gebruik als insectenbestrijdingsmiddel voor gazon, speelweide en sportveld (incl. golfterrein en graszodenteelt) en zal in Nederland exclusief door Vos Capelle worden gedistribueerd.

Schade door engerlingen en emelten

Engerlingen en emelten kunnen grote schade aan grasvegetaties brengen:
•Door vraat aan de graswortels door engerlingen ontstaat een probleem in opname van voeding en vocht en zal de grasplant afsterven.
•Door vraat van de emelt aan de grasspriet ontstaat een ongelijk oppervlak.
•Secundaire schade door vogels en andere dieren die op zoek zijn naar de larven.


Grasoppervlakten die aangetast zijn door emelten en engerlingen staan onder grotere stress en zijn vatbaarder voor andere ziekten en plagen.

Wesley Akkermans, Business Manager Syngenta Professional Solutions Benelux: 'Met Acelepryn brengt Syngenta nu een unieke, integreerbare oplossing op de markt om de ernstige gevolgen van deze insecten aan te pakken'

De werking van Acelepryn

Acelepryn bevat de werkzame stof chlorantraniliprole, geformuleerd als een gebruiksvriendelijke vloeibare formulering voor nauwkeurige bespuiting op grasoppervlakten met behulp van een rugspuit of spuitboom.
Het werkzame bestanddeel in Acelepryn tast specifiek de zenuwreceptoren van de plaaginsecten aan. Acelepryn is dus selectief en heeft geen effect op niet-doelorganismen zoals vogels, zoogdieren en vissen.
Acelepryn is het meest effectief in het bestrijden van de vroege stadia van de insectenlarven, voornamelijk het 1ste en 2de stadium van de levenscyclus. Grotere larven van latere stadia kunnen een verlammingsperiode als gevolg van de behandeling overleven en herstellen. Voor de meest effectieve bestrijding van de larven van engerlingen en emelten is het daarom van belang Acelepryn op het juiste moment toe te passen. Het meest geschikte moment is net na het uitkomen van de eieren, op het eerste en tweede larvale stadium.


Casper Hoegen, Salesmanager openbaar groen bij Vos Capelle: 'Acelepryn is de belangrijke sleutel in de bestrijding van emelt en engerling. Met een goede strategie en juiste timing worden erg goede resultaten behaald'

Acelepryn - uw 6 stappenplan voor toepassing:

1. Tijdig toepassen. Acelepryn is alleen effectief op 1ste en 2de stadium van de levenscyclus. Grotere engerlingen en emelten worden niet voldoende bestreden.
2. Engerlingen: toepassen zodra de piekvlucht is geweest. Gebruik hiervoor geschikte feromoonvallen en de juiste lokstof voor een nauwkeurige waarneming.
Emelten: de activiteit van volwassen langpootmuggen bereikt mogelijk pas midden oktober haar hoogtepunt. Controleer altijd of de piekvlucht heeft plaatsgevonden voor de timing van de toepassing. Locaties met een historische hoge druk hebben een verhoogde kans op herinfectie.
3. Maai voor de toepassing.
4. Spuiten met een dosering van 0,6 liter per ha, in minimaal 600 liter water spuitvloeistof per ha.
5. Zorg ervoor dat het profiel bovenin na de toepassing voldoende vochtig blijft, zodat de larven naar de oppervlakte blijven bewegen en in contact komen met het middel.
6. Stel het maaien zo lang mogelijk uit en breng het maaisel terug als dat mogelijk is.

Acelepryn wordt in Nederland exclusief door Vos Capelle gedistribueerd. Voor meer informatie, neem contact op met Syngenta of met één van de adviseurs van Vos Capelle.Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Ernst Bos
woensdag 17 april 2024
In de nu geldende Regeling gewasbescherming en biociden (Rgb) geldt voor sportvelden en golfbanen enkel een uitzondering voor engerlingen van de meikever en de junikever. Bij de recente consultatieronde over eventuele aanpassingen van de uitzonderingen in de Rgb was geen sprake van het verbreden tot emelten en andere soorten emelten. Gezien de brede werking van dit middel rijst dus de vraag of de toelating voor sportvelden en golfbanen terecht is. Als beheerder zou je je sowieso moeten afvragen of je überhaupt dit type wenig-soortspecifieke zenuwgifstoffen wilt inzetten.
Ad Van Bruggen
woensdag 17 april 2024
Helemaal mee eens Ernst. Product is schadelijk voor o.a. bijen. Het mag niet ingezet worden bij mogelijke besmetting van oppervlakte water en ook niet binnen 12 maanden na inzaai. Gelukkig zijn veel veldbeheerders die al aangegeven hebben chemie vrij te blijven werken. Determinatie van de soort, juiste periode kiezen en goede omstandigheden creëren blijven heel belangrijk.

Tip de redactie

AGENDA
Sport Innovatiedagen Milati en partners
woensdag 22 mei 2024
t/m donderdag 10 oktober 2024
Spoga+gafa Keulen
zondag 16 juni 2024
t/m dinsdag 18 juni 2024
Kennisdag over natuurinclusieve sportlocaties
woensdag 26 juni 2024
t/m woensdag 26 juni 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER