Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Kiwa Isa Sport druk met keuren padelbanen

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Bart Mullink, vrijdag 10 december 2021
240 sec


Inspecteurs beoordelen ontwerp en controleren uitvoering

De populariteit van padel zorgt ervoor dat een belangrijk deel van het werk van de inspecteurs van Kiwa Isa Sport dezer dagen bestaat uit het beoordelen van nieuwe padelbanen. In verband met de veiligheid en speelkwaliteit houden zij elk project nauwgezet in de gaten.


Het jaar is nog niet eens voorbij, maar toch heeft Kiwa Isa Sport de tweehonderdste aanvraag voor de beoordeling van een nieuwe padelbaan al in behandeling genomen. 'Vorig jaar vonden we al dat het snel ging. Toen hebben we zo'n honderd banen gekeurd', zegt Mark de Bos. De Bos is bij Kiwa Isa Sport projectleider infra & sport. Twee jaar geleden werden er volgens hem ook ongeveer honderd banen gekeurd. Het is duidelijk dat het spel in opmars is. In 2019 is officieel begonnen met de normering voor nieuwe banen en het keuren ervan. In eerdere jaren werd er onder toezicht van de tennisbond KNLTB ook al een aantal banen gebouwd. Bij elkaar staat de teller op zeker meer dan vierhonderd banen.

'De sport groeit snel. Alleen dit jaar komen er ruim tweehonderd nieuwe banen'

Het merendeel van het verticale oppervlak van een padelkooi is dicht. Daarom wordt deze gezien als bouwwerk. De kooi is onderhevig aan windbelasting en zijn eigen gewicht. Voor de projecten is er daarom een bouwvergunning nodig, weet De Bos. Voor de vergunning moeten de bouwers een constructeur in de arm nemen die de kooi kan doorrekenen op sterkte. Bij hun berekeningen kunnen ze gebruikmaken van een document dat is opgesteld door het Centraal Overleg Bouw Constructies (COBC), in samenwerking met Kiwa Isa Sport, de KNLTB, de Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland VPN (in oprichting) en sportkoepel NOC*NSF. 'Het COBC werd in de arm werd genomen omdat verschillende constructeurs anders aankijken tegen het nieuwe bouwgenre. En daardoor ook tegen de manier van berekeningen maken.'


Eisen

Aan welke eisen een project moet voldoen, hangt deels af van de locatie. Dit heeft te maken met de drie verschillende windgebieden die in Nederland gehanteerd worden. Dit geldt voor alle gebouwen en constructies. Zonder goede basis kan een op goede kooi ook tekortschieten, aldus De Bos. 'Bij de constructieberekeningen wordt er zowel naar de kooi gekeken als naar de fundering die erbij hoort. Die fundering moet sterk genoeg zijn om de kooi te kunnen dragen.'


De kooien worden vaak volgens vaste specificaties afgeleverd door de fabrikant. Maar zelfs als een kooi in principe voldoet, kan er tijdens de bouw van alles fout gaan. Het plaatsen van de kooi luistert nauw. Het is een werkzaamheid die de meeste leveranciers daarom liever niet uitbesteden aan derden.

Beton

Bij de aanleg van de fundering en de ondergrond voor de baan worden volgens De Bos de meeste fouten gemaakt. Dat is een goede reden om er bij alle bouwprojecten vanaf het begin bovenop te zitten. Zo kan er op tijd ingegrepen worden en kunnen fouten hersteld worden voordat het te laat is. Bijvoorbeeld als de betonvloer een te geringe dikte blijkt te hebben of als het betonmengsel niet homogeen genoeg is. Dat kan leiden tot problemen met de hardheid of de aansluiting van de naden. Verder zijn er soms te veel oneffenheden. Die werken door in het speelveld dat hierdoor niet aan de eisen voldoet. De aannemer moet dan herstelwerkzaamheden uitvoeren voordat het kunstgras op de vloer mag worden gelegd.


'Als de betonvloer onder een baan niet vlak genoeg is, moet dat eerst worden opgelost'

Overgangen

Ook fouten in de constructie van de kooi, zoals een teveel aan ruimte bij de overgangen tussen glasplaten, kunnen vaak teruggevoerd worden op de basis. 'Als er bijvoorbeeld hoogteverschil zit in de ringfundering waarop de kooi staat, kom je wellicht ergens met een paneel niet lekker uit', schetst hij.


Normbladen

Kiwa Isa Sport is al sinds 2017 met de KNLTB, de VPN en het NOC*NSF bezig met de ontwikkelingen rondom de padelsport. 'Het is mooi om te zien dat er door de kwalitatieve inbreng van de verschillende partijen breed gedragen en kwalitatief hoogstaande normen zijn ontwikkeld.' In 2019 is de KNLTB voor het eerst gestart met de verplichte keuring. Niettemin wordt de normering continu verbeterd. Nieuwe bevindingen vinden hun weerslag in aanpassingen of toevoegingen.


De bestaande normen van de Internationale Padel Federatie (FIP) vormden volgens hem een goede basis. 'De normen van de FIP zijn echter beperkt. Die hebben vooral betrekking op de toplaag van het speelveld. Er wordt verder niet gekeken naar de onderlagen en de constructieve eigenschappen.'

Uitgebreid

De keuringssystematiek in Nederland is gericht op de normering voor sportvloeren van sportkoepel NOC*NSF. Voor de vloeren van padelbanen geldt die zodoende voor alle lagen, van de ondergrond tot de toplaag en tevens voor de kooi. 'Geleidelijk aan zijn de eisen uitgebreid, vooral om ervoor te zorgen dat de kooi in zijn geheel goed voldoet. De veiligheid en sporttechnische eigenschappen staan hierbij centraal.'


De Bos denkt niet dat er in Nederland veel banen gebouwd zullen worden buiten de officiƫle keuringssystematiek om. 'De meeste initiatieven voor padelbanen komen van tennisclubs en voor alle banen waarop competitie wordt gespeeld, stelt de KNLTB keuring in ieder geval verplicht. De praktijk is dat alle banen die bij verenigingen worden aangelegd, standaard worden gekeurd.'

Vakantieparken

Bij vakantieparken, bijvoorbeeld, zouden in theorie banen gebouwd kunnen worden die niet door de sportkeurmeesters zijn beoordeeld. 'Maar omdat het bouwwerkjes zijn, mag je ze niet zomaar neerzetten. Je bent in Nederland altijd wettelijk verplicht om ze in elk geval te construeren en bouwen conform het Bouwbesluit.'


'Wellicht is de formulering van meer eisen voor de productkwaliteit een volgende stap '

De huidige certificering van Kiwa Isa Sport is zowel gericht op sporttechnische eigenschappen als op veiligheid en duurzaamheid. De bouwvergunning gaat over de constructieve eigenschappen, maar het een is niet los te zien van het ander. Bij Kiwa Isa Sport melden zich partijen die padelbanen willen bouwen en daarvoor een plaats nodig hebben op de Sportvloerenlijst. De Bos: 'Kiwa Isa Sport bekijkt hoe de vloer is opgebouwd. Ook moet er worden overlegd over de constructie van de te bouwen kooi.'

Alle aspecten van zowel de kooi als de baan moet conform de voorschriften zijn uitgevoerd

Lab

Aansluitend vindt er tijdens de bouw een materiaaltechnisch labonderzoek plaats. Dit gebeurt om te kijken of de materialen voldoen aan de geldende normen. Wordt alles positief beoordeeld, dan komt de constructie op de Sportvloerenlijst te staan. De certificering geldt dan voor alle banen van het onderzochte type die buiten worden aangelegd.


Hierna volgt de uitvoeringscontrole. 'Alle projecten worden gekeurd. We komen verschillende keren kijken. Eerst is er een zandkeuring, daarna de keuring van de betonvloer en ten slotte een eindkeuring. Dan kijken we of de kooi voldoet aan de normen. Het kunstgras wordt ook kritisch bekeken. Het is belangrijk dat de kwaliteit hoog genoeg is en dat het goed is aangebracht, inclusief de juiste belijning.' Alles wordt, zo stelt hij, nog een keer nagelopen en eventuele gebreken moeten worden hersteld.

Het proces van de normering heeft geleid tot een heel pakket eisen. 'Maar de norm kan uiteraard nog verder worden doorontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld een toevoeging over de kwaliteit overwogen. Ik zie daarin nogal wat verschillen tussen kooien, bijvoorbeeld als het gaat om verlichtingsinstallaties, staaldikte en de dikte van coatings. Het is hierbij wel de vraag hoe ver je moet gaan. Wil je voor elk detail iets vastleggen of laat je sommige keuzes liever over aan de markt? Samen met de VPN en de KNLTB denken we daarover na.'

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER