Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Weet u wel zeker dat u chemievrij werkt op uw sportvelden?

ADVERTORIAL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
woensdag 13 januari 2021
188 sec


Veel gemeenten werken nog steeds met chemie op kunstgras

Gemeenten gebruiken voor het onderhoud van kunstgrasvelden vaak nog toegelaten middelen of reinigingsmiddelen en communiceren vervolgens de boodschap dat ze hun sportvelden chemievrij onderhouden, terwijl de producten op chemie gebaseerd zijn. Hoe hou je kunstgrasvelden* schoon en bespeelbaar met oplossingen die wél duurzaam, werkzaam en toekomstbestendig zijn? AlgaVelan geeft tekst en uitleg.

Algenvorming komt veel voor op semiwatervelden.
Algenvorming komt veel voor op semiwatervelden.

Om kunstgrasvelden goed bespeelbaar te houden, is het zaak om te zorgen dat ze schoon zijn. Op een schoon kunstgrasveld is het goed en veilig sporten. Er is dan geen sprake van overlast door water (plasvorming, gladheid) of door organische en niet-organische vervuiling.
Overlast op een kunstgrasveld ontstaat in de loop der tijd door de opeenhoping van organisch materiaal, samen met niet-organische vervuiling. Dit laatste bestaat vaak uit zand en kunststof slijtdeeltjes van het kunstgras zelf, en soms ook uit residu van luchtvervuiling.


De accommodatie zelf

Het is goed om ons te realiseren dat een kunstgrasveld drainage heeft en zeker geen gesloten systeem is. Alles wat wij op een veld aanbrengen, komt via de waterafvoer uiteindelijk zeer snel in het milieu terecht, in het bodem- en oppervlaktewater. Een voorbeeld van een gesloten systeem is een autowasstraat. Hier wordt probleemloos gewerkt met allerlei chemische producten. De wasstraat is immers voorzien van een vloeistofdichte vloer, afvoergoten, slibputten, waterrecycling en een olie- en vetafscheider die uitkomt op het riool. Het zal duidelijk zijn dat dit bij kunstgrasvelden niet het geval is. Alle middelen die gebruikt worden voor de reiniging van kunstgras en de bestrijding van algen, schimmels, mos en onkruid, komen dus in het milieu terecht. Daar ontkomen we niet aan, tenzij we velden aanleggen met een gesloten systeem; zie het voorbeeld van de wasstraat. Maar dit is niet de praktijk.


Enzymreingers zijn ook chemie

Methoden

Kunstgrasvelden kunnen schoon worden gehouden door mechanisch reinigen, toepassing van een middel of een combinatie van beide.
Mechanisch reinigen is een combinatie van spuiten en opzuigen (diepreiniging) en borstelen. Hiervoor zijn vele soorten machines beschikbaar. Hoe intensiever er mechanisch gereinigd moet worden, des te meer wrijving (slijtage) en belasting van het kunstgrasveld en de ondergrond. Het is dus zaak om dit te beperken in verband met de levensduur van het kunstgrasveld.
Middelen die algen, schimmels, mossen en onkruid bestrijden en/of doden, moeten we vergeten. Als ze gedood zijn, zijn ze nog niet weg. Dit lost niets op. Deze middelen komen - zoals hierboven beschreven - altijd terecht in het milieu en dit is verboden. Ook bij middelen met een toelating staat in diezelfde toelating (van het Ctgb) dat ze niet in het milieu geloosd mogen worden. Door de manier waarop kunstgrasvelden worden aangelegd, sluiten deze middelen met toelating zichzelf dus uit, want er wordt altijd geloosd. Hetzelfde geldt voor chemische reinigingsmiddelen. Chemie hoort niet in de sloot. Veel gemeenten werken met toegelaten middelen of reinigingsmiddelen waarvan ze denken dat ze biologisch zijn, maar dat zijn ze dus niet!


Organische vervuiling, dood materiaal, komt overal op kunstgrasvelden voor, net als op andere oppervlakken zoals bestrating en platte daken. Er is aanvoer van bladresten, bloesem, takken, fijnstof, materiaal uit de landbouw en materiaal dat meekomt onder het schoeisel van sporters en voertuigen. Dit organische materiaal laat zich uitstekend verwijderen door het te laten verteren, afbreken, net als dode bladeren in het bos. Het wordt dan afgebroken tot de kleinste deeltjes en verdwijnt via de waterafvoer. Dit geldt natuurlijk niet voor zand en losse kunststof vezels, de slijtdeeltjes. Deze zijn echter prima mechanisch te verwijderen. Het laten verteren van dood organisch vuil door micro-organismen zorgt ervoor dat deze vervuiling wordt opgeruimd, zonder verdichting en zonder gladheid en wateroverlast.

'Veel gemeenten werken met toegelaten middelen of reinigingsmiddelen waarvan ze denken dat ze biologisch zijn, maar dat zijn ze niet'

Voor de rest van de vervuiling is mechanisch reinigen noodzakelijk. Maar zand en slijtdeeltjes hoeven zeer zeker niet twee tot drie keer per jaar verwijderd worden; zo snel slijt kunstgras gelukkig niet.
Tenminste ... als we er duurzaam mee omgaan. Te veel wrijving en belasting (gewicht) veroorzaken te veel slijtage en verkorten de levensduur van het kunstgrasveld. Dit is niet duurzaam en kost veel geld. Het scheelt enorm of een veld vroegtijdig versleten is of de volle levensduur volmaakt, misschien zelfs nog wat extra.
Bij diepreiniging moet het materiaal dat van het veld wordt verwijderd altijd worden aangeboden bij een afvalverwerker. Lozing in het milieu is niet toegestaan.
Bij recycling is er aan het einde van de levenscyclus van het kunstgrasveld geen extra chemisch restafval als er geen chemie is gebruikt.


Conclusie

Door de wijze van ontwerpen sluit de accommodatie zelf veel reinigingsmethoden en -middelen uit. Hetzelfde geldt voor bestrijdingsmiddelen. Deze worden altijd geloosd; gebruik hiervan is dus niet acceptabel. Mechanisch reinigen pakt de vervuiling goed aan, maar draagt ook bij aan slijtage en kostenstijging. Door de toepassing van micro-organismen voorkomen we dat er te veel diepreinigingen en borstelbeurten moeten worden uitgevoerd. Er is immers geen overlast door organische vervuiling en verdichting, en de micro-organismen komen ook waar je machinaal niet bij komt: helemaal onderin, zonder slijtage.


Advies

1. Zorg ervoor dat de micro-organismen het hele jaar aanwezig zijn. Waar de aanvoer van dood organisch materiaal continu is, is de afbraak daarvan ook constant. Zo ontstaat er een balans.
2. Het overige reinigen gebeurt mechanisch, op basis van behoefte en planning. Dit houdt in: borstelen en diepreiniging. De mensen ter plaatse bepalen wat voor hun situatie gewenst is, maar wel met een frequentie die past bij duurzaam beheer van kunstgrasvelden.


Een balans tussen schone velden, goede resultaten en minimale slijtage - op zeer veel locaties is al in de praktijk bewezen dat dit de duurzaamste en voordeligste oplossing is. Zo is de Green Deal een goede deal!

* Kunstgrasvelden, incl. verharding, halfverharding en kunststof

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER