Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Column: Anders leren denken

vrijdag 13 juli 2018

Niets zo veranderlijk als het weer. Hoewel de zomer van 2018 nog in volle gang is, zullen we ons deze periode straks ongetwijfeld herinneren als zeer warm en kurkdroog. Ook van extreme neerslag kijken we de laatste tijd al minder op. Een verandering in het klimaat valt dan ook niet te ontkennen: we krijgen in de toekomst meer te maken met weersextremen. Extreem droog of extreem nat. Wen er maar aan.

Weers- en klimaatveranderingen hebben ook consequenties voor sportveldenbeheer en -onderhoud. Het vereist een ander denkpatroon bij een gemeente of voetbalvereniging. Aannemers en verantwoordelijken voor sportveldonderhoud zullen van de standaardmodus moeten afstappen die zij gewend zijn. Ze zullen hoe dan ook moeten inspelen op de wezenlijke, structurele wijzigingen die klimaatverandering met zich meebrengt voor aanleg en onderhoud van de grasmat.

Verandering in klimaat en wetgeving dwingt ons er toe velden anders aan te leggen. Het wordt hierbij tijd dat nieuwe en beschikbare innovaties toegepast worden. Denk hierbij in de eerste plaats aan andere constructies van een veld. Je kunt een veld bijvoorbeeld anders bouwen, waardoor het beter is toegerust op het bufferen van water. Denk daarnaast aan nieuwe toepassingen als droogte- en zout tolerante grasrassen. Wordt in de basis een veld niet toekomstbestendig aangelegd, dan is dat een gemiste kans. Er gaat dan al snel vijftien jaar overheen voordat er aan de basis een verandering zal plaatsvinden. Dan zijn we te laat.

Ook wat onderhoud betreft zullen we een slag moeten maken. Een verandering van vaste werkzaamheden naar een flexibele benadering. Drainage van sportvelden behoeft inspectie en onderhoud, en dit kost geld. Het is echter een misvatting dat goed sportveldenbeheer en -onderhoud in de eerste plaats vooral om harde pegels gaat. Er zijn voldoende mogelijkheden in een bestek om onderhoud op een andere manier in te vullen voor een aannemer. Denk ook eens aan andere werkwijzen.

Een bestek sportveldenonderhoud heeft vaak "in beton gegoten" regels. Het bevat niet zelden vaste werkomschrijvingen, en biedt onvoldoende ruimte om op specifieke situaties in te spelen. Daar moeten we vanaf. Een bestek moet ruimte kunnen bieden aan bijzondere omstandigheden. De klimaatverandering dwingt ons om beter om te gaan met technische aspecten. Rekening houden met het feit dat elke handeling die je verricht, van invloed is op de kwaliteit van het veld. Ook zullen we de werkzaamheden op een veld minder 'vast' aan een periode moeten koppelen. En daarbij onszelf de vraag stellen: wat heeft het veld op dit moment nodig en kan ik daar verantwoord in schuiven?

Daar is kennis van zaken voor nodig, zodat we snel en kundig kunnen reageren op weersextremen. Aannemers hebben de know how en denken graag in oplossingen. Gerichte kennis maakt het makkelijker om een opdrachtgever te overtuigen van een andere werkwijze. Een vereniging of beheerder is dan eerder bereid om het gesprek aan te gaan. Kennis en kunde leiden tot betere adviezen en grotere betrouwbaarheid van de onderhoudspartner of aannemer. Opdrachtgevers kunnen zich laten verrassen door de alternatieven. Welke mogelijkheden zijn er nog meer om een veld goed te onderhouden? Daardoor kom je samen tot betere oplossingen, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit.

We zullen dus uit onze huidige standaardmodus moeten stappen en leren denken in mogelijkheden. Van vaste bestekomschrijving de stap maken naar flexibel sportveldonderhoud. Inclusief wederzijds vertrouwen op basis van kennis, een flexibele houding en toepassing van innovaties. In plaats van "dat laat het bestek onvoldoende toe" naar de vraag "hoe kunnen we dit samen het beste aanpakken?" Als je daarbij elkaar vertrouwt, kun je samen een prachtig product neerleggen waar je jaren plezier van hebt. Dan kunnen we het sportveldenonderhoud toekomstbestendig tegemoet zien. Hoe extreem die hoosbui of buitensporige hitte ook moge zijn.

Paul van Berkel werkt als adviseur/projectleider bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, een Koninklijke Volkerwessels-onderneming.

door Paul van Berkel


REACTIES
Evert Mandemaker | 16 juli 2018 | 13:03
Helemaal eens Paul!
De verschillende vormen binnen de R.A.W. geven veel vrijheid en mogelijkheden, waarmee op iedere situatie kan worden ingespeeld, helaas is nog niet iedereen daarvan op de hoogte.

Groeten
Evert Mandemaker
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM