Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

'Groen onderwijs staat voor een uitdaging'

vrijdag 27 april 2018

De agrarische opleidingscentra (aoc's) hebben zorgelijke signalen afgegeven over hun financiën, zelf wijten zij deze problemen aan bezuinigingen van het ministerie van Economische Zaken. De Inspectie van onderwijs is deze maand met een rapport gekomen, hieruit blijkt dat de lagere opbrengsten voor het onderwijs samen met hogere uitgaven een zorgelijk toekomstbeeld schetsen.

Krimp leerlingen

De lagere opbrengsten voor het groen onderwijs hangen samen met een krimp van leerlingen. Binnen het groen onderwijs is een grotere krimp dan binnen het reguliere mbo-onderwijs. De redenen hiervoor liggen in het feit dat aoc's relatief ondervertegenwoordigd zijn in het Randstad, waar zich de grootste groei binnen mbo voortdoet. Grote veranderingen zoals automatisering en digitalisering binnen agrarische sector hebben ook gevolgen voor het toekomstig aantal studenten en de aard van het onderwijs.

Financiële positie
De huidige financiële positie van de aoc-sector als geheel is voldoende en verschilt weinig met de overige mbo's, maar de sector maakt zich zorgen. De inspectie voor onderwijs deelt die zorgen en vindt dat de aoc's niet voldoende anticiperen op de krimp en daarmee samenhangende dalende inkomsten. Veel aoc's hebben de komende jaren in hun begroting dure verbouwingen opgenomen. Deze investeringen samen met de inkrimping van leerlingen gaat zwaar wegen op de financiële positie van de aoc's.

De toekomst
Onderwijsinstellingen willen de afnemende inkomsten opvangen door onder andere te bezuinigen op personeel. Krimp van leerlingen samen met onvoldoende kwaliteitswaarborging levert risico's op voor de kwaliteit van het onderwijs. Kansen voor aoc's liggen volgens de inspectie in het vergroten van de samenwerking met roc's en regionale vo-instellingen. Zo kan het onderwijs zich blijven innoveren en mee met het bedrijfsleven.

Corik Geurts
'Groen is niet sexy'
Corik Geurts van Helicon Eindhoven kan zich deels vinden in de bevindingen van de inspectie: 'Binnen mijn opleiding (ETT/ETW) zien wij een stijging van leerlingen, zeker ten opzichte van zo'n zeven á acht jaar geleden. Maar van mijn collega's binnen groenopleidingen hoor ik dat leerlingaantallen al jaren dalende zijn.' Hij vervolgt: 'Helicon Eindhoven onderzoekt ook samenwerkingen en eventuele fusies, zoals het rapport aanraadt. Toch is dat lastig want je wil regionaal blijven. Wij bedienen een enorm gebied met ons onderwijs, waar moeten we de samenwerking dan zoeken? Gelukkig houd ik me niet bezig met beleid', lacht hij. Geurts sluit af met de overweging of de problemen niet ook verband houden met het imago van agrarische opleidingen; 'het wordt gewoon niet sexy gevonden. Terwijl groenwerk wél sexy is, mét volop baankansen'.

Bron: Rapport 'Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra'.


door Willemijn van Iersel

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM