Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

VSG: 'Berichtgeving SBR kort door de bocht en onvolledig'

vrijdag 16 juni 2017

Het AD heeft op maandag 12 juni een artikel geplaatst over rubbergranulaat. Volgens het artikel wil "Europa schonere korrels in de kunstgrasvelden". De Vereniging voor Sport en Gemeenten noemt dit bericht 'kort door de bocht en onvolledig'.

VSG: "In de rapportages van het RIVM over de mogelijke gezondheidseffecten van december 2016 en het Europese ECHA-rapport van medio februari 2017 geven beide organisaties aan dat het spelen op kunstgras met SBR veilig is. Vereniging Sport en Gemeenten volgt deze conclusies."

In het AD-artikel staat niets nieuws. Zowel het RIVM als ECHA hebben in de aanbevelingen gepleit voor een eenduidige Europese normering. Want dat er een strengere norm komt, was al bekend. Bovendien zou de bandenbranche zichzelf een strengere norm opleggen, aldus Kees van Oostenrijk, bestuurder van de Vereniging Band en Milieu al vrijwillig. Van Oostenrijk: 'Dit voornemen tot het invoeren van een strengere norm verandert niets aan het feit dat rubbergranulaat vele malen veilig is bevonden en dat er nooit bewijs is gevonden dat het schadelijk is. Op de bestaande velden kan dan ook gewoon gesport worden.'

Europese norm
Europa heeft het RIVM en ECHA gevraagd om een voorstel voor nieuwe wettelijke normering uit te werken. Volgens de VSG zal dit vermoedelijk gaan plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van I&M. VSG: "Berichtgeving hierover is nog voor de zomervakantie te verwachten. De verwachting is ook dat dat voorstel medio 2018 gereed zal zijn voor verdere behandeling in Europees verband."

Volgens de VSG zal een nieuwe Europese norm gaan over infill dat vanaf dat moment aan die nieuwe norm zal moeten voldoen. "Zoals het zich nu laat aanzien zal dit dus niet over de bestaande situatie gaan, waarvan immers uitgebreid onderzoek van RIVM heeft aangetoond dat de gezondheidseffecten 'verwaarloosbaar' zijn en het spelen op kunstgras met SBR als veilig bestempeld kan worden. Een nieuwe norm zal aan de uitkomsten van het RIVM-onderzoek niets afdoen.", aldus de VSG.

PAKs-norm
Vooruitlopend op deze nieuwe Europese norm heeft Band en Milieu de norm voor de gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in rubbergranulaat voor kunstgrasvelden aangescherpt. De nieuwe normen zijn bindend voor ieder recyclingbedrijf dat rubbergranulaat wil leveren voor kunstgrasvelden in Nederland. De normering biedt duidelijkheid en eenduidigheid voor gemeenten, clubs en sporters en zekerheid dat velden die met gecertificeerd granulaat zijn ingezaaid volledig veilig te bespelen zijn. Een goed antwoord op de maatschappelijke roep om een heldere norm.

Band en Milieu (BEM) stelt naleving van de nieuwe, scherpe norm voor de gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in rubbergranulaat verplicht voor BEM-gecertificeerde producenten van rubber 'infill' van gerecyclede voertuigbanden. Van de acht belangrijkste PAKs mag voortaan maximaal 20 mg/kg in het granulaat zitten. Deze norm is in lijn met de bevindingen van het RIVM dat rubbergranulaat met dat gehalte veilig is om op te sporten. Hoewel deze concentraties geen risico opleveren, neemt de bandenbranche de taak op zich om niet alleen de norm aan te scherpen, maar ook om het PAK-gehalte op termijn nog verder naar beneden te brengen.

"Met het RIVM-onderzoek in de hand kunnen we ook aantonen dat granulaat met deze maximale PAK-waarden gewoon veilig is", zegt Kees van Oostenrijk. "Om te kunnen aantonen dat deze norm niet wordt overschreden, richten we een monitoring- en controlesysteem in. Ook dit is erop gericht om twijfels weg te nemen", aldus Van Oostenrijk. Hij benadrukt dat deze nieuwe norm aanmerkelijk scherper is gesteld dan de huidige wettelijke norm. "Wij leggen onszelf dus strengere regels op dan de wet vereist. En aangezien Band en Milieu de inzameling van gebruikte banden initieert, regisseert en controleert kunnen we voor de ingezamelde banden naleving afdwingen. Als BEM controleren we de recyclers op naleving van de door ons aan hen gestelde eis.

door Peter Jansen

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM